Rady pro investory: Jak vydělat na dividendách?

Praha - Být rentiérem a dělat už jen, co nás baví, je pravděpodobně snem mnoha lidí. Jednou z možností, jak se rentiérem stát, je vlastnit takové množství akcií, aby dividendový zisk z nich pokryl veškeré osobní výdaje. To se však splní jen málokomu. Ale i tak mohou dividendy solidně navýšit finance v naší peněžence. Co ale vlastně dividendy jsou a co by o nich měl každý investor vědět?

Pro dlouhodobé investice do akcií jsou vhodné tituly, které svým majitelům přinášejí nějaký pravidelný výnos, tzv. dividendu. Dividenda je výnos vyplácený akciovou společností (emitentem) do rukou akcionáři, který cenné papíry držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Je tedy nutné vědět, kdy přesně tento den je, aby se nestalo, že akcie prodáme dřív a dividendu dostane investor, který je od nás koupil. Informace o konkrétních titulech se shánějí někdy obtížněji. Obvyklou cestou je navštívit web dané společnosti. Každý investor se ale může podívat také na web burzy RM-SYSTÉM, kam jsou informace o jednotlivých společnostech zasílány.

Dividenda je v podstatě podíl na zisku, který společnost vytvořila, a ve většině případů je vyplacena ze zisku za minulý rok. Může být ovšem vyplacen rovněž zatím nerozdělený zisk z minulých let. O tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, rozhoduje valná hromada - zpravidla se tak děje na návrh managementu společnosti. Společně s rozhodným dnem pro výplatu dividendy je na valné hromadě určeno i datum splatnosti dividendy, což je termín, odkdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednout.

Jak na dividendy reaguje kurz akcie?

Následující obchodní den po rozhodném dni reagují akcie zpravidla technickou korekcí o čistou výši dividendy. Například Telefónica O2 měla rozhodný den pro výplatu dividendy 9. září 2009 se splatností od 7. října 2009. Každý, kdo držel akcie Telefónicy O2 9. září po uzavření trhu, měl nárok na dividendu v hrubé výši 50 korun na akcii. 10. září 2009 se již akcie obchodovaly bez nároku na dividendu, ale kurz akcie tento den ráno poklesl o čistou dividendu, tedy o 42,50 korun (daň z dividend je v ČR 15 procent).

Pokles nemusí být přesně ve výši dividendy, záleží na aktuálním vývoji na akciovém trhu. V některých případech může růst kurzu v reakci na nové informace technickou korekci zcela vykompenzovat. Z výše uvedeného vyplývá, že na pouhé držbě akcie přes rozhodný den se nedá vydělat a určující je, zda společnost dividendy vyplácí pravidelně každý rok.

Před rozhodným dnem pro výplatu dividendy se obvykle různí kurz akcie na burze RM-SYSTÉM a na pražské burze.Tento fakt je dán rozdílnou dobou vypořádání na těchto burzách. Zatímco burza RM SYSTÉM vypořádává cenné papíry on-line, pražská burza vypořádává s třídenním zpožděním. Proto technicky klesá kurz akcie na pražské burze o tři dny dříve než na burze RM-SYSTÉM. Po rozhodném dni se kurz na obou burzách opět srovná.

Kdy a jak často společnosti dividendy vyplácejí?

Většina českých titulů má rozhodný den pro výplatu dividendy shodný s rozhodným dnem pro konání valné hromady, která rozhoduje o zisku za uplynulý rok. Ta se obvykle koná v dubnu nebo květnu. Není to však pravidlem a rozhodný den může být i později, což byl v posledních letech případ Telefónicy O2.

Termín rozhodného dne je plně v kompetenci valné hromady, která rovněž může rozhodnout o tom, zda se výplata uskuteční najednou, pololetně nebo třeba kvartálně.

Které české tituly vyplácejí pravidelnou dividendu?

Vzhledem k nízkému počtu obchodovaných titulů na našem kapitálovém trhu je i počet dividendových akcií omezen. Při porovnávání titulů je nutné brát v potaz nejen absolutní výši dividendy, ale i její poměr ke kurzu akcie, tzv. dividendový výnos, který se uvádí v procentech.

Asi nejoblíbenějším titulem pravidelně vyplácejícím dividendu je Telefónica O2, která mívá rozhodný den obvykle v září. V letošním roce vyplatí hrubou dividendu ve výši 40 korun na akcii. V předchozích dvou letech to bylo ještě o 10 korun na akcii více.

Vysokou dividendu vyplácí rovněž Philips Morris ČR. Tato tabáková firma již letos svůj rozhodný den měla a akcionáři mají nárok na 780 korun na akcii. Stejně tak i Komerční banka, která ze zisku za uplynulý rok vyplatí 170 korun na akcii, měla rozhodný okamžik před několika dny. Na své si přijdou i akcionáři ČEZu, který svým majitelům vyplatí dle odhadů něco přes 50 korun z jedné akcie a rozhodný den bude mít 29. června 2010, kdy se koná i valná hromada.

Samotnou výplatu výnosu provede některá z bank, se kterou firma spolupracuje. V případě, že se jedná o společnosti se sídlem v zahraničí, dostanou akcionáři finanční prostředky na svůj účet u obchodníka, prostřednictvím kterého akcie koupili.