Investice do přírody a ochrana vody může přinést i zisk

Paříž - Obyvatelé Paříže spotřebují denně 560 milionů litrů vody. Polovina pochází z přírodních pramenů Île-de-France, sto kilometrů jižně od metropole. Jako veškerá pramenitá voda, i tahle začíná jako dešťová, která se filtruje nejdříve půdou i pak dál během svého toku. Tento postup je výnosnější než vodu prohánět složitými čističkami a úpravnami. Vodárenská společnost Eau de Paris se proto snaží posilovat přirozenou schopnost přírody čistit vodu během jejího toku. Zasazuje se proto o vznik chráněných zón nad podzemními zdroji vody. Tyto zóny jsou zasvěceny biodiverzitě a je to kompromis mezi užitkem pro člověka a ochranou přírody.

Christophe Parisat je odborník, který ví, kde tyto chráněné zóny zřizovat. Podle něj tento systém už vrátil do přírody některé chráněné druhy: „Obnovují se unikátní lokality. Vracejí se luční kobylky i několik vzácných druhů ptáků. Těm se dobře daří v zatravněných oblastech plných hmyzu.“ Zatím je ale takových oblastí málo, aby to mělo vliv na biodiverzitu a kvalitu vody, protože intenzivní zemědělská výroba v celém regionu vedla k velkému znečištění půdy a kontaminaci podzemních vod.

Zemědělci se přechodu na ekologické zemědělství obávají

Video Ochrana vodních zdrojů v EU
video

Ochrana vodních zdrojů v EU

Město se na změnu současného stavu chce zaměřit už od počátku. Bude podporovat biozemědělství a chce dosáhnout takového stavu, že odpadne starost o odstranění chemikálií z vody a voda bude bez jakýchkoli pesticidů a dusitanů pitná od pramene až do Paříže. Metropole proto na ekologické postupy zemědělcům přispívá. Mnozí z toho však mají obavy, protože se bojí o své zisky. Ač už se ekologické zemědělství leckde zaběhlo, farmáři o něm moc nevědí a bojí se zvednutí nákladů. André Lefevre však dokazuje, že situace se má jinak: „Porovnáváme systematicky zisky z biofarem se zisky z konvenčních farem používajících chemii. V jednom případě jsme dokonce konstatovali stejný zisk z ekologického způsobu pěstování na stech hektarech jako zisk z konvenčního způsobu na území o třicet hektarů větší!“

Zemědělci jsou však stále nedůvěřiví. Nepřesvědčí je argumentace, že zde jde o bohatství a prospěch pro lidi, a ne o zisky pro obrovské podniky. Prioritou by mělo být zdraví, čisté prostředí a využití jeho celkové hodnoty. Příroda nám dává každý rok už tři a půl trilionu eur, což je těžko představitelné číslo. Když skoncujeme s lehkovážnou devastací přírody, tak najdeme časem i další pozitiva. Ochranu přírody si pak celá společnost přenese ze škatulky „prospěšné, ale příliš drahé“ do škatulky „výnosné“.

Christophe Parisat ví, kde tyto chráněné zóny zřizovat
Christophe Parisat ví, kde tyto chráněné zóny zřizovat
Více fotek
  • Christophe Parisat ví, kde tyto chráněné zóny zřizovat autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1715/171442.jpg
  • André Lefevre autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1715/171439.jpg