ČEPS se stopkou slunečním a větrným elektrárnám nepochybil

Praha - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ukončil šetření správce přenosové soustavy ČEPS, do kterého se pustil na základě došlých podnětů týkajících se pozastavení vyřizování žádostí o připojení fotovoltaických a větrných elektráren. Úřad neshledal jednání společnosti v rozporu se zákonem.

Antimonopolní úřad se rozhodnutím ČEPS nepřipojovat do sítě žádné nové sluneční elektrárny zabýval od konce března. „Podněty k šetření byly směřovány jak na jednání společnosti ČEPS, tak na jednání ostatních účastníků v systému elektrizační soustavy ČR (distribučních společností). Stěžovatelé poukazovali na možné zneužívání dominantního postavení a na možnou zakázanou dohodu všech subjektů,“ uvedla mluvčí ČEPS Jana Jabůrková.

Společnost ČEPS v únoru požádala společnosti ČEZ, E.ON a PRE o pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojení pro neregulovatelné obnovitelné zdroje, tj. fotovoltaické a větrné elektrárny. Podnik se obává toho, že kladně vyřízených žádostí je mnohem více, než kolik kapacitně zvládne česká elektrická soustava, a proto hrozí její kolaps. Oslovené firmy žádosti ČEPSu vyhověly a kladná stanoviska přestaly udělovat v polovině února.

Solárnímu boomu, který v posledních letech Česká republika zažívala, nahrávaly vysoké výkupní ceny energie z tohoto zdroje a prudký pokles pořizovací ceny solárních panelů. Situaci by měl normalizovat nový zákon, který prošel schvalovacím procesem začátkem května. Energetickému regulačnímu úřadu dal na sluneční elektrárny bič v podobě možnosti změnit výkupní cenu energie z nich až o pět procent ročně.

Co zajišťuje ČEPS

Akciová společnost ČEPS působí na území ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 67 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2 968 kilometrů. ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie.