Češi si utahují opasky: méně si půjčují a více šetří

Praha - České domácnosti ke konci loňského roku uspořily zhruba dvakrát více, než kolik činily jejich dluhy. Loni tak úroveň zadlužení domácností dosáhla 27,6 procenta HDP, což je čtvrtá nejnižší hodnota v rámci zemí Evropské unie. Údaje jsou obsaženy ve Zprávě o vývoji na finančním trhu, jež zveřejnilo na internetu ministerstvo financí. Nižší úroveň zadlužení má již pouze Slovinsko, Slovensko a Rumunsko. Naopak Dánsko má tuto hodnotu nejvyšší, a to kolem 130 procent.

V loňském rice stouplo celkové zadlužení domácností u bank a nebankovních finančních institucí loni meziročně o 7,2 procenta na 1,101 bilionu korun. Přitom úvěry na bydlení představují z celkového objemu více než 62 procent.

Domácnosti meziročně uspořily o 7,3 procenta více, konkrétně 2,2 bilionu korun. Struktura úspor se loni téměř nezměnila, přes 70 procent svěřily domácnosti bankám a stavebním spořitelnám.

Zpráva ministerstva financí o vývoji na finančním trhu

„České domácnosti tak i nadále zůstávají velmi konzervativní. Tento postoj zajisté posílily i nedávné zkušenosti z finanční krize, které je motivovaly k převodu části úspor z rizikovějších produktů do pojištěných bankovních vkladů.“

Podle zprávy ministerstva může být důvodem relativně nízké úrovně zadlužení i teprve nedávná transformace na tržní hospodářství, kvůli které domácnosti doposud nestačily nakumulovat relativně vysoké objemy úvěrů běžné v západní Evropě: „Současně ale také platí, že podílový ukazatel nedostatečně zohledňuje některá mikroekonomická specifika, jako jsou například odlišná situace jednotlivých příjmových skupin obyvatelstva nebo regionální rozdíly v zadlužení.“

Ke konci loňského roku navíc vzrostl podíl nesplácených klientských úvěrů, a to z 3,2 procenta na 5,2 procenta. Podíl ztrátových úvěrů se pak zvýšil na 2,1 procenta. Dle ministerstva jsou tyto údaje blízké průměru v EU27, ve srovnání s některými novými členy unie jsou však podstatně nižší.

Česko má třetí nejvyšší poměr bankovních klientských vkladů ke klientským úvěrům

V rámci unie má pak Česko třetí nejvyšší poměr bankovních klientských vkladů ke klientským úvěrům, a to na téměř 138 procentech. Lépe je na tomu už jen Belgie a Lucembursko. Dle zprávy jsou tak úvěry více než plně financovány prostřednictvím depozit a díky tomu neměl tuzemský finanční sektor problémy s likviditouv době krize.

Podle ministerských definic v sobě pojem celkové úspory domácností zahrnuje bankovní termínované a netermínované vklady, vklady v cizí měně, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění a podílové fondy. Proti loňskému roku nejsou ve statistice zahrnuty přímé investice do cenných papírů, a to vzhledem k jejich obtížné odhadnutelnosti zejména v tomto období.

Lidé
Lidé
Více fotek
  • Lidé autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/872/87166.jpg
  • Půjčky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1365/136439.jpg