Rošáda v ošetřovném a peněžité pomoci v mateřství

Praha - Krátce před volbami schválila Poslanecká sněmovna zákon (166/2010 Sb.), který přináší značné zásahy v systému nemocenského pojištění. Přesněji došlo touto normou ke změnám v ošetřovném a ve vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Změny jsou účinné již od 1. června 2010, co tedy občanům přináší? Z ošetřovného zmizí tzv. karenční doba, která způsobovala výpadek příjmu pracujícího rodiče, podle některých výkladů měla fungovat jako regulační prvek. Zvýší se také peněžitá pomoc v mateřské. Má to ale háček.

Ošetřovné: všeobecně známá dávka náležející všem zaměstnancům, kteří se starají o nemocného člena domácnosti. Dávku může dostat ale také zaměstnanec pečující o zdravé dítě mladší deseti let, když je např. zavřena škola, popř. předškolní zařízení (z důvodu epidemie, živelní pohromy atd.). Od ledna 2010 se do ošetřovného v rámci úspor zavedl institut tzv. karenční doby, tj. první tři dny nebyly zaměstnanci hrazeny (stejně jako je tomu u náhrady mzdy) a dávku dostával až od čtvrtého dne, kdy s nemocným zůstával doma. Karenční doba je právě tím, co nová právní úprava ošetřovného ruší. Zaměstnanci proto od 1. června 2010 přísluší dávka již za první den. Vše ostatní zůstalo v ošetřovném beze změny.

Ženy na mateřské si polepší

Červen přináší - jak bylo řečeno výše - změny také v peněžité pomoci v mateřství. Přijatý zákon jednoduše zrušil několik paragrafů a tímto škrtem se mateřská bude vypočítávat stejně, jako tomu bylo v roce 2009. Co to tedy znamená v praxi? Peněžitá pomoc v mateřství se zvýšila od 1. června na 70 procent denního vyměřovacího základu (oproti šedesáti procentům, které platily od 1. ledna 2010).

Matkám, které pobíraly mateřskou před účinností této změny, bude dávka navýšena až od 1. července (těm, které budou pobírat až od června, bude vyplácena dávka již v té podobě, jak byla nyní schválena). Laicky řečeno: od 1. června 2010 se ruší škrty v mateřské, které byly účinné od 1. ledna 2010.

S výjimkou června stát matkám peníze doplatí

Nový zákon také počítá s tím, že matkám, které pobíraly mateřskou ve snížené výši v období leden až květen 2010, bude od října dávka doplacena na úroveň platnou po 1. červnu - doplatek bude proveden automaticky, nemusí o něj být žádáno. Zajímavostí ale je, že za měsíc červen nebude doplatek matkám poskytnut.