České banky krize neohrozí, zátěžovými testy prošly bez problémů

Praha – České banky a další finanční instituce zůstávají zdravé a odolné a neohrozil by je ani výrazně nepříznivý ekonomický vývoj. Ukázala to poslední série zátěžových testů, které prováděla Česká národní banka. Testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů. Pokud by se ale naplnily nejčernější scénáře, některé instituce by utrpěly ztráty a potřebovaly by kapitálové injekce od akcionářů.

„Stabilita českého finančního systému je dobrá a je potěšující, jak se finanční instituce vyrovnávají s krizí. Náročné a komplexní testy nás utvrzují v tom, že ani výrazně nepříznivé podmínky by stabilitu finančního sektoru neměly ohrozit,“ uvedl guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.

ČNB testovala odolnost finančního sektoru za použití tří alternativních scénářů budoucího vývoje. Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB způsobil scénář „ztráta důvěry“, který by vedl ke ztrátám ve výši kolem dvou procent aktiv celého finančního sektoru a podle centrální banky  by vyžadoval relativně malé kapitálové injekce do celého finančního systému ve výši zhruba pěti miliard korun.

Video Rozhovor s Josefem Tauberem
video

Rozhovor s Josefem Tauberem

Zbývající dva scénáře by měly méně nepříznivé dopady. „Základní scénář“, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější, by nevyžadoval žádné kapitálové injekce a scénář „návrat recese“ by si vyžádal podporu ve výši dvou miliard korun.

Co stojí za dobrým zdravím českých bank

„Jednak je to chování a politika českých bank, v dohodě se svými mateřskými ústavy tady provozují velmi konzervativní, velmi odpovědnou politiku, která je zaměřená přesně na smysl jejich působnosti tady na trhu, nedělají žádné excesy. Na druhé straně je zde prostředí, které podléhá dohledu České národní banky, a to je velmi významný faktor, který se projevuje na stabilitě bankovního sektoru,“ míní výkonný ředitel České bankovní asociace Josef Tauber.

Český finanční systém podle ČNB těží z toho, že finanční instituce nakročily do recese v dobré kondici a v jejím průběhu byly schopny vytvářet dostatečný kapitálový polštář. Pozici tuzemských bank navíc posiluje také vysoký poměr vkladů na úvěrech, nízký podíl úvěrů v cizích měnách, nezávislost na vnějším financování a zejména dostatečná kapitálová přiměřenost. Špatně na tom nejsou ani pojišťovny a penzijní fondy, které rovněž uspěly ve všech třech scénářích.