Citibank se bude v Česku více věnovat movitým lidem

Praha – Po celém světě je zhruba 200 milionů lidí, kteří vlastní mezi 100 tisíci a 10 miliony dolarů a kteří by uvítali, kdyby o ně banky více pečovaly, říká ředitel Citi International personal bank Grent Carson. A právě Citibank míří do Česka s projektem mezinárodního osobního bankovnictví, které se jim přizpůsobí. Většinou banky totiž nabízejí speciální péči pouze klientům, kteří vlastní více než 50 milionů dolarů. Citibank tak objevila díru na trhu, kterou chce v Česku vyplnit.

Speciální služba pomáhá klientům diversifikovat riziko

Mezinárodní osobní bankovnictví v podstatě dává podle Carsona příležitost diversifikovat investiční strategii po celém světě. Banka tedy nově nabídne movitým lidem osobní poradenství, stráví s nimi mnoho času a pokouší se porozumět jejich individuálnímu příštupu k riziku.

Video Rozhovor s Grentem Carsonem
video

Rozhovor s Grentem Carsonem

Ředitel Citi International personal bank Grent Carson

„Jsme dost specifické odvětví pro prosperující lidi, kteří jsou příliš bohatí, pokud to slovo můžu použít, pro lokální banku, ale zase příliš malí pro velkou soukromou banku, ale stále mají docela významné jmění. Právě oni hledají někoho, kdo jim nejlépe poradí, jak jejich majetek zhodnotit. My jsme právě na tomhle trhu viděli mezeru a to je, kam teď cílíme.“

Podobné služby podle Carsona pomohli movitým lidem lépe přečkat krizi, protože jsou jejich investice dostatečně diversifikované. „Jak jsme viděli, všichni byli zasažení krizí, o tom není pochyb. Většina našich zákazníků, se vrátila k těm bezpečným hotovostním produktům. Pak máme ještě část velmi sofistikovaných klientů, kteří jsou ve světě financí rafinovaní, zůstali na trhu a využili té volatility,“ uvádí Carson.

Klienti chtějí své jmění dobře uchovat, nebo trochu riskovat

Služby mezinárodního osobního bankovnictví využívají především dvě skupiny zákazníků. Tou první jsou lidé ve věku 55 až 65 let, kteří zastávají vyšší pozici ve velké mezinárodní firmě. Takoví klienti si přejí svoje jmění, které tvoři zhruba tři až pět milionů dolarů, především dobře uložit, ochránit pro příští generaci.

„Na druhé straně máme mladší klienty, něco mezi 35 až 45 lety. Často mívají své vlastní firmy. Je pro ně typické, že jsou ve světě financí všímavější, mnohem víc rozumí riziku a příležitosti. A mají mnohem větší přehled o tom, co se ve světě děje. Spíš chtějí zhodnocovat jmění, v průměru mají tak něco mezi půl milionem a dvěma miliony dolarů,“ dodává Carson