Česko pomalu snižuje svůj zahraniční dluh, nyní na 1,55 bilionu

Praha - Za první čtvrtletí letošního roku se snížil zahraniční dluh České republiky o 36,8 miliardy korun na 1,55 bilionu korun, a představoval tak 42,9 procenta hrubého domácího produktu. Podle České národní banky klesl dluh meziročně o 2,2 miliardy korun. Zahraniční dluh činil na konci minulého roku 1,59 bilionu korun a měl 43,8procentní podíl na HDP.

Za poklesem zahraničního zadlužení stálo především splácení krátkodobých závazků bankovním sektorem. Snížily se objemy vkladů od zahraničních bank a nebankovních subjektů u českých obchodních bank. Navíc podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti poklesl na 23,5 procenta, naproti tomu podíl podnikového sektoru na zahraničním dluhu se zvýšil na 52,5 procenta. Závazky vládního sektoru se na tomto dluhu podílejí 24 procenty.

Analytik: Dluh ČR je na bezpečné úrovni

„Dluh ČR, tedy vlády, firem a finančního sektoru, je na bezpečné úrovni a nedá se předpokládat, že by se nějak výrazněji dále zvyšoval,“ vysvětlil analytik ČSOB Petr Dufek. Nízké úrokové sazby v ČR podle něj nenutí podniky ani domácnosti hledat na zahraničních trzích zdroje financování.

Podle Dufka bude v zadlužování naopak pokračovat vládní sektor, který už dříve avizoval zájem vydat novou emisi eurobondů ještě v letošním roce, a získat tak nové peníze na financování deficitů státního rozpočtu.

Zahraniční zadlužení vládního sektoru rostlo zejména kvůli nákupům vládních dluhopisů zahraničními investory. Vláda a regiony navíc v nižším rozsahu čerpaly úvěry na rozvoj infrastruktury od Evropské investiční banky.

Ke konci prvního čtvrtletí přitom činil schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí 1,617 bilionu korun, tedy 44,7 procenta HDP. Schodek vzrostl od konce loňského roku o 8,8 miliardy korun.

Za růstem schodku byly podle ČNB kurzové a cenové vlivy, které se výrazněji projevily ve snížení aktiv než pasiv investiční pozice. V poklesu aktiv se promítl zejména pokles stavu zahraničních cenných papírů v rukou tuzemských investorů o 30 miliard.

Akciové trhy
Akciové trhy