Bonusy bankéřů chce seškrtat i Evropská unie

Brusel - Omezení bonusů se zřejmě nevyhne ani bankéřům a obchodníkům z finančních institucí v Evropské unii. Podle dohody europoslanců s členskými státy EU by jim měla od příštího roku být hned vyplácena jen část odměn (maximálně 60 procent), zatímco zbytek až po uplynutí tří a více let. Na pravidlech se v tomto týdnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady EU zastupující členské státy bloku.

Cílem opatření je, aby si bankéři a obchodníci dávali pozor i na dlouhodobější rizika, která jimi prováděná či plánovaná operace může přivodit. Také obchody s velmi vysokým rizikem měly svůj podíl na vzniku finanční a posléze hospodářské krize.

Součástí dohody je i úmluva, že nejméně polovina odměny by měla být vyplácena ve formě akcií nebo jiných finančních nástrojů, takže v hotovosti by byla jen polovina bonusu. U bank, které mají nějakou státní podporu, by vedení finančního ústavu nemělo získávat žádné bonusy, pokud to nebude jasným způsobem vysvětleno.

Petr Žabža, makléř společnosti Patria

„Jde určitě o pokus rozložit riziko krátkodobých operací směrem dopředu. Dělá to z manažerů samozřejmě mnohem více akcionáře banky a snahou regulace pravděpodobně je, aby se začali chovat jako řádní hospodáři.“

Na plénu Evropského parlamentu se bude o kompromisu hlasovat již v příštím týdnu. Některé členské země EU, třeba Británie, v níž sídlí množství finančních institucí, už opatření na omezení bonusů či odchodného pro bankéře zavedly. Jestliže by finanční ústavy pravidla neplnily, hrozily by jim sankce.