Nejvyšší představitelé ČNB dnes poprvé zasedli v novém složení

Praha - Členové bankovní rady se dnes popové sešli v nové sestavě na společném jednání, kde si nově rozdělili kompetence. Tento krok byl nutný po odstoupení guvernéra Zdeňka Tůmy z funkce ke konci června a jmenování nového guvernéra Miroslava Singera, jmenování nového viceguvernéra Vladimíra Tomšíka a jmenování Kamila Janáčka novým členem bankovní rady.

Ve své kompetenci bude mít například Janáček místo Tomšíka sekci bankovních obchodů. Dále mu bude také podléhat samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability, který měl dosud na starosti Robert Holman. Navíc Tomšík vedle sekce řízení rizik a podpory obchodů bude mít nově po Singerovi na starosti sekci regulace a analýz finančního trhu a sekci dohledu nad finančním trhem.

Úkolem ČNB je určovat měnovou politiku a vydávat bankovky a mince. Banka řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizami.

ČNB a rozdělení pravomocí

Miroslav Singer, guvernér

0- sekce kancelář

- sekce lidských zdrojů

- samostatný odbor interního auditu

- samostatný odbor komunikace

Mojmír Hampl, viceguvernér

0- sekce rozpočtu a účetnictví

- sekce správní

- sekce informatiky

Vladimír Tomšík, viceguvernér

0- sekce regulace a analýz finančního trhu

- sekce dohledu nad finančním trhem

- sekce řízení rizik a podpory obchodů

Robert Holman, vrchní ředitel

0- sekce měnová a statistiky

Kamil Janáček, vrchní ředitel

0- sekce bankovních obchodů

- samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability

Pavel Řežábek, vrchní ředitel

0- sekce peněžní a platebního styku

- pobočky ČNB

Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka

0- sekce licenčních a sankčních řízení

- samostatný odbor ochrany spotřebitele