Pětina spotřebované unijní elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů

Brusel – Až pětina spotřebované elektřiny v loňském roce v Evropské unii pocházela z obnovitelných zdrojů. Ukázala to nová data zveřejněná Evropskou komisí. Ta zároveň odhadla, že při udržení současného vývoje by to mohla být za deset let třetina až 40 procent. Nejvíc takzvané zelené energie pocházelo z vodních elektráren, a to téměř dvanáct procent. Větrná zařízení vyprodukovala potom čtyři procenta spotřebované elektřiny a z biomasy vznikla tři a půl procenta.

Unie se zavázala žít zeleně, zatím se to daří

Evropa loni spotřebovala 3 042 terawatthodin elektřiny. Z obnovitelných zdrojů pak pocházelo 608 terawatthodin. Dvě třetiny zařízení na výrobu energie, které byly loni v unii vybudovány, pracují s obnovitelnými zdroji. Nejvíce byly zastoupeny větrné elektrárny se 37 procenty a fotovoltaická zařízení s podílem 21 procent.

Evropská unie se před časem zavázala, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o pětinu proti roku 1990. Zároveň také podle závazku musí zvýšit podíl obnovitelné energie na krytí energetické spotřeby na pětinu proti 8,5 procenta v roce 2005. Zatím se tak zdá, že tento cíl se jí podaří naplnit.