Nezaměstnanost v zemích OECD již dosáhla vrcholu

Paříž - Na vrchol již zřejmě vyšplhala míra nezaměstnanosti v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ovšem pro návrat na úroveň před krizí bude třeba vytvořit 17 milionů pracovních míst. Bez práce bylo v květnu v členských zemích OECD 47 milionů obyvatel, míra nezaměstnanosti tak dosáhla hladiny 8,6 procenta. Přitom více než polovinou se na počtu propuštěných od roku 2007 podílejí Spojené státy, zde zaniklo deset milionů míst. Z evropských zemí například Irsko bude muset vytvořit 320 000 pracovních míst, což je zhruba jedno místo na každých pět, které nyní existují. Ve Španělsku zaniklo 2,5 milionu míst.

Podle OECD zůstane míra nezaměstnanosti nad osmi procenty až do konce roku 2011. Organizace doporučila vládám, aby se více zaměřily na znevýhodněné skupiny a skupiny lidí s nízkou nebo žádnou kvalifikací, u kterých je riziko ztráty zaměstnání vysoké. Varuje hlavně před dlouhodobou nezaměstnaností a upozorňuje vlády, že by měly nabízet daňová zvýhodnění či podpory při zaměstnání osob, které jsou více než rok bez práce.

Do OECD jsou sdruženy hospodářsky nejsilnější země světa s demokratickým zřízením a tržní ekonomikou. OECD si za hlavní cíl klade maximální tempo hospodářského růstu v členských zemích, růst zaměstnanosti, vzestup životní úrovně při zachování finanční stability či rozšiřování světového obchodu. Organizace nyní sestává z celkem 34 zemí. Členy organizace jsou i Česká republika a Slovensko, v květnu se rozrostla o tři nové členy.

OECD
Zdroj: ČT24
Autor: Markéta Sandanusová