Peníze z bruselské kasy zkvalitňují práci policie

České Budějovice – Dotace z evropských fondů neslouží jen k opravě památek, pomáhají i v mnohem běžnějších oblastech života v Česku. Peníze z nich může čerpat například policie. Jako první využilo možnosti nabízené Fondem malých projektů Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Dotace pomohla vylepšit spolupráci se zahraničními kolegy, třeba tím, že se díky ní na společných seminářích poprvé setkali čeští a rakouští policisté. Pohraničí se tak stalo bezpečnější. Snížení trestné činnosti na jihu Čech potvrzují tamní obyvatelé i policejní statistiky. Například na Krumlovsku výrazně ubylo vloupání i krádeží, trestná činnost obecně klesla o deset procent.

Vstup České republiky do schengenského prostoru usnadnil přeshraniční pohyb každému včetně pachatelů trestných činů. Policisté na obou stranách hranice jsou kvůli tomu nuceni stále více spolupracovat. Ne vždy ale věděli, co si mohou při pronásledování pachatele na cizím území dovolit. Pokulhávala i koordinace přeshraničních zásahů. Evropské dotace to alespoň v jižních Čechách změnily.

Fond malých projektů

Cílem tohoto dotačního fondu je vytvoření společného komunikačního a kooperačního prostoru, ve kterém se budou rozvíjet především osobní kontakty a výměna informací ve všech sférách veřejného života. Kromě policie z něj mohou dotace čerpat třeba školy, církve, obecní samosprávy či různé veřejně prospěšné organizace.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové

Zatím nejvíc využili evropské dotace policisté z okresu Český Krumlov. Umožnily jim setkat se s rakouskými kolegy a zorganizovat čtyři společné semináře o přeshraničním pronásledování. „Řada z těch policistů a policistek se vlastně viděla poprvé v životě,“ podotkl Radomír Heřman z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Dalším konkrétním využitím evropské podpory je interní dvojjazyčná brožura. Rakouským i českým policistům vysvětluje, jaká práva a povinnosti mají při pronásledování pachatele trestného činu na území druhého státu. Podle Heřmana je její přínos evidentní. „Není možné, aby jihočeský policista jinak vnímal svůj postup na rakouském území, co smí a nesmí, a jinak, aby to vnímal rakouský policista, který sem pronásleduje pachatele trestné činnosti,“ řekl ČT24.

Dotace už přinášejí ovoce

To, co se na setkáních a při četbě brožury policisté naučili, měli už možnost vyzkoušet také v praxi – jen na Krumlovsku už čtyřikrát. Rakouští policisté požádali své české kolegy o pomoc třeba letos v únoru. „Rakouští policisté nám kolem čtvrté hodiny ráno hlásili, že pronásledují prchající vozidlo WV Caravella šedé barvy. Našim se podařilo ho zde na Českokrumlovsku zadržet a místnímu psovodovi se dokonce povedlo zadržet pachatele,“ popsala průběh společné akce mluvčí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Michaela Pavlíčková.

Spolupráce ale funguje oběma směry. „Spolupráci s rakouskou policií jsme využili letos na jaře, když došlo k přepadení kasina v Českých Velenicích. My jsme poskytli fotografii rakouské straně, která nám natipovala možného pachatele, a zaplaťpánbůh to vyšlo,“ uvedl vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Suchdol nad Lužnicí Martin Čalkovský.

Kromě bezprostředního pronásledování policisté z obou stran hranice organizují společné hlídky. Problémem však někdy bývá jazyková bariéra. I na tom se už ale podle policistů pracuje.

Policisté
Policisté
Více fotek
  • Policisté autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1788/178760.jpg
  • Rakouští policisté autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1788/178761.jpg