Lidé si loni nejvíce stěžovali na pojišťovny

Praha - Lidé si vloni u České národní banky stěžovali nejvíce na služby pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Z celkových 272 stížností, které loni ČNB šetřila, připadlo 40 procent na sektor pojišťovnictví, 35 procent podání se týkalo bank včetně stavebních spořitelen a družstevních záložen. Vyplývá to ze zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem, kterou zveřejnila ČNB.

Největším problémem v oblasti pojišťovnictví je podle ČNB investiční životní pojištění, především způsob jeho prodeje a poskytování informací o něm. Pojištění je složitým produktem, jehož princip nejsou zprostředkovatelé často schopni klientům vysvětlit.

ČNB: Je třeba posílit finanční vzdělávání občanů

„Rozčarování v souvislosti s výší odkupného při předčasném vypovězení smlouvy poté vede ke stížnostem, u kterých však pochybení pojišťovacího zprostředkovatele či nepochopení ze strany spotřebitele je velmi těžko prokazatelné,“ uvádí ČNB ve zprávě. Podle centrální banky je proto třeba posilovat finanční vzdělávání občanů tak, aby vždy podepisovali smlouvy, kterým jednoznačně rozumí, znají jejich podmínky a rizika s nimi spojená.

Většina podání na banky se podle ČNB vztahovala na bankovní služby, pouze 12 stížností z celkem 94 bylo směrováno na investiční služby bank. Více než polovina spotřebitelů si stěžovala na nedostatečné informace o produktech, jejich podmínkách či cenách, nedostatky byly také ve vyřizování reklamací. Více stížností zaznamenala ČNB při obnovování a vypovídání kreditních karet především těch, které jsou poskytované jako bonus k jiným produktům. Na družstevní záložny směřovala loni jen jedna stížnost.

Pouze 13 stížností obdržela centrální banka na nebankovní obchodníky s cennými papíry a 14 podání na investiční zprostředkovatele. Šlo hlavně o nedostatky v informacích o produktech či jejich nákladech a u investičních zprostředkovatelů též o agresivní obchodní praktiky, například přílišné obtěžování klientů a vnucování odmítnutých služeb.

Z šetřených 272 podání se do konce roku 2009 podařilo uzavřít 124 stížností. Z toho v 63 případech bylo konstatováno, že stížnost klienta nebyla oprávněná. Druhou největší skupinu tvořily stížnosti, ve kterých se nepodařilo skutečnost prokázat, celkem bylo takto uzavřeno 55 kauz. V dalších 21 případech provedli zprostředkovatelé nebo finanční instituce nápravu dobrovolně.


Za rok 2009 obdržela ČNB celkem 313 podání, z nichž bylo 41 mimo její působnost. Tyto stížnosti se většinou týkaly nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a splátkových či leasingových firem. Celkem 260 stížností zaslali bance přímo spotřebitelé, zbytek připadá na různá sdružení a státní instituce.

Česká národní banka
Česká národní banka