Firmy se vracejí k zaměstnaneckým benefitům

Praha - S lepšící se hospodářskou situací se české společnosti vracejí k zaměstnaneckým výhodám. Podle průzkumu firmy ING a Svazu průmyslu a dopravy je zaměstnancům nabízí až 95 procent tuzemských podniků. I když poskytování daňově nezvýhodněných benefitů stagnuje, firmy investují hlavně do daňově zvýhodněných forem.

K nejoblíbenějším benefitům stále patří mobilní telefon, který svým zaměstnancům poskytuje 80 procent firem. V nabídce tří čtvrtin dotázaných podniků jsou pak zastoupeny stravenky a služební automobil. Již několik let si přitom stálou oblibu drží i pojistné produkty - 60 procent zaměstnavatelů nabízí zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění a na životní pojištění 39 procent.

Stále více se objevuje také příspěvek na vzdělávání, který nově poskytne zaměstnancům 11 procent firem. Nárůst zaznamenalo i životní pojištění, pět procent společností na něj navýší příspěvek nebo ho nově zavede. U penzijního připojištění tak učiní čtyři procenta respondentů.

Video Telefonát Daniely Písařovicové
video

Telefonát Daniely Písařovicové

Telefonát Daniely Písařovicové

2907

Návrat k zaměstnaneckým benefitům

Jiří Běťák, ředitel Employee Benefits společnosti ING

„S horšícími se celosvětovými ekonomickými podmínkami stoupal zájem o pojistné produkty. Příspěvky na pojištění fungovaly spolehlivě i jako motivace v době, kdy zvyšování platů nebylo na pořadu dne. Zaměstnavatelé si tak zvykli tyto benefity vnímat jako zajímavou motivaci pro své zaměstnance a z nabídky je nevyřazují ani nyní, naopak zájem o ně neustále narůstá.“

Pro tento rok připravilo pro své zaměstnance celkem 40 procent společností další motivační opatření. Tento trend se objevuje především u společností s větším počtem zaměstnanců a u firem, které svou současnou situaci vnímají jako zlepšující se. Nejzajímavějšími se jeví individuální finanční odměny, věrnostní odměny za odpracované roky a týden dovolené navíc či neplacené volno.

Podle generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky se chystá řada nezbytných reforem a kroky k ozdravení veřejných financí. To ve vztahu k daňově zvýhodněným benefitům povede k bouřlivým diskuzím. Podnikatelé obecně považují benefity za významný nástroj pro zvýšení zaměstnanecké motivace.