ČSOB vyhrála arbitráž, ubránila 40 miliard

Praha - Mezinárodní arbitrážní tribunál v Paříži zamítl žalobu slovenské společnosti General Factoring, která požadovala po Československé obchodní bance 40 miliard korun v souvislosti s převzetím bývalé IPB. Rozhodnutí dnes nabylo dnes právní moci a nelze se proti němu odvolat.

Žalobu na ČSOB podala v roce 2002 IP banka, dřívější IPB, a domáhala se v ní 40 miliard korun. Takovou hodnotu údajně měla mít IPB při prodeji do rukou ČSOB. IP banka zároveň zpochybňovala celou smlouvu o prodeji IPB.

Poté, co byl na majetek IP banky prohlášen konkurz, koupila údajnou pohledávku slovenská firma General Factoring za 104 milionů korun. „Nynější rozhodnutí všechny výše zmíněné nároky zamítlo,“ informoval ředitel vztahů k investorům ČSOB Ondřej Vychodil.

ČSOB už v minulosti tvrdila, že nároky uplatňované společností General Factoring jsou nedůvodné. „Arbitrážní nález mimo jiné potvrzuje, že IPB měla v okamžiku převzetí ze strany ČSOB vysoce zápornou hodnotu, že smlouva o prodeji podniku je platnou smlouvou, která netrpí žádnými nedostatky, a že tvrzení žalobce o způsobené škodě je zcela neopodstatněné,“ uvedla ČSOB.