Co zničil socialismus, obnoví eurodotace

Maříž – Jihočeská víska Maříž spadla za minulého režimu kvůli těsnému sousedství Rakouska do hraničního pásma. Její obyvatelé ji proto museli opustit. Domky se proměnily v ruiny, chátral i zámecký park. Život v osudem těžce zkoušené vesnici začali nadšenci obnovovat až po revoluci. Teď jí pomohou i miliony z Evropy. Nový život vdechnou zanedbanému zámeckému parku, který se díky nim změní v místo relaxace, odpočinku, ale i v nový turistický cíl.

Slávu mařížského zámku už dávno odvál čas. Na devastaci malebného objektu v kdysi ostře sledovaném hraničním pásmu stačilo sotva šedesát let. A stejně trpěl i park, který zámek, či spíše už jen jeho zbytek, obklopuje. Zajímavostí ukrytých v parku je dost na to, aby se jeho záchraně věnovala dostatečná pozornost. Více než 3 miliony korun z projektu Evropský park Bavorsko–Čechy napomohou obnově i pozdější údržbě zeleně. V samém počátku ale přispěl i jiný evropský projekt – Přírodní zahrady bez hranic. „Samozřejmě je to úžasná pomoc, je to důležitá pomoc,“ zdůraznila vedoucí projektu Martina Havlíčková.

Na plánu revitalizace parku se podíleli nejen odborníci, ale i lidé, kterým je park blízký. „(Projekt) vznikl na základě přání a požadavků lidí, kteří k němu mají vztah, ale s tím, že do koncepce mluvili odborníci jak z památkové ochrany, tak ochránci přírody,“ uvedla Havlíčková. Nechyběly ani konzultace se zahradním architektem.

Za evropské peníze rozkvetou na jihu Čech i další zahrady

Do projektu Přírodní zahrady bez hranic, který má do českých a rakouských vesnic přivést turisty, může každý. Užitečné informace, jak na to, i nezbytná přihláška jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Zámecký park v Maříži ale nebude jediný, který se díky eurodotacím vrátí do podoby, jež měl před sto lety. Malebnost přírodních zahrádek za domem a bylinkových před ním se vrací do řady obcí na jihu Čech, jihu Moravy i na Vysočině. I tady podobně jako v Maříži pomáhá projekt Přírodní zahrady bez hranic.

„Máme rozpočet zhruba 6,5 milionu na tři roky a z toho 75 procent je financováno z Evropské unie. Ty přírodní zahrady, které budou schopny se ukazovat veřejnosti, se stanou součástí sítě, která bude propagovaná v rámci zahradní turistiky,“ upřesnila koordinátorka projektu Martina Petrová. A první ukázková zahrada je už na světě. Vyrostla v Rudolfově u Českých Budějovic.

Zmíněné a evropskými fondy podporované projekty jsou prvoplánově zaměřené na péči o přírodní dědictví. Podporují ale i rozvoj venkova a turistického ruchu. A hlavně napomáhají setkávání lidí nejen přes státní hranice. Kromě vztahu k přírodě obnovují i společenský život v obcích, které byly železnou oponou odsouzené k zániku. A nejen tam. Na to, co je skutečná lidská pospolitost, se během totality zapomnělo i jinde.

Mařížský zámek
Mařížský zámek
Více fotek
  • Mařížský zámek zdroj: Milan Valek http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1846/184512.jpg
  • Mařížský zámek autor: ČT24, zdroj: Wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1846/184513.jpg
  • Ukázková zahrada v Rudolfově u Českých Budějovic autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1846/184514.jpg