Příjmy z internetových prodejů a jejich danění

Praha - S rozvojem internetu přibývá rychle lidí, kteří se jeho prostřednictvím snaží získat vedlejší příjmy nebo dokonce prodej věcí na internetu mají jako svůj hlavní příjem.  Je to vcelku pochopitelné a logické. Pracovat se tak dá pohodlně z klidu domova, bez pevné pracovní doby a bez šéfa. Je ovšem nutné rozlišovat, zda se jedná o nahodilý, občasný prodej převážně osobních věcí, a kdy jde už o soustavnou činnost, tedy o podnikání, se kterým souvisí i ne příliš příjemná povinnost příjmy danit.

Pokud příležitostně prodám nějakou nepotřebnou věc, je vše v pořádku. Finanční úřad se kvůli tomuto prodeji o mě nebude zajímat. Takové nahodilé příjmy ovšem nesmí překročit 20 000 korun za rok. Pokud je tato podmínka splněna, je příjem od daně osvobozen.

Hranice mezi příležitostným prodejem a podnikáním není nějak striktně vymezena. Můžeme říct, že podnikání je soustavná, nezávislá činnost, jejímž účelem je dosažení zisku. Jinými slovy, v našem případě opakovaně nakupuji a na internetových serverech (např. ebay.com, aukro.cz) prodávám zboží, které jsem nepoužil pro svou potřebu, ale prodávám je za účelem dosažení zisku. Pokud má náš prodej tento charakter, máme povinnost mít výpis z živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list), podávat daňové přiznání a platit zdravotní a sociální pojištění.

Daně a nezletilí

Na tomto místě je vhodné připomenout všeobecné podmínky provozování živnosti: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Vzhledem k tomu, že internet je doménou především mladší generace, může být podmínka 18 let pro někoho zásadním problémem. V případě, že někdo takto podniká a není mu ještě 18 let, nemůže mít živnostenské oprávnění, ale podnikat dál chce. Co s tím? Řešení, i když ne zcela čisté, by mohlo vypadat nějak takto: Živnostenský úřad zdaleka obcházet dokud „podnikateli“ nebude 18 let. Po skončení roku podat daňové přiznání, ve kterém příjmy neuvede podle paragrafu 7 – příjmy z podnikání, ale uvede je pod paragrafem 10 jako příležitostné příjmy. Finanční úřad zajímají víc zaplacené daně než to, že poplatník není plnoletý. Po osmnáctinách je ovšem nezbytné zajít na živnostenský úřad a dát registraci do pořádku.

Žádný podnikatel na internetu si nemůže být jistý anonymitou a nedohledatelností. Je registrován na serveru, na kterém obchoduje, peníze inkasuje na účet v bance. Finanční úřad je oprávněn dotázat se internetového obchodníka (provozovatele severu) a ten je povinen poskytnut údaje o dotazovaném uživateli a jeho příjmech, a to i za několik let zpětně. Zbystřit by tedy měli všichni, kdo prodejem na internetu vydělávají a na danění příjmů dejme tomu pozapomněli. Nemuselo by se jim to vyplatit.

Jaké jsou sankce za neoprávněné podnikání?

Kromě doměření daně až za tři roky zpětně je to pokuta až do výše 2 milionů korun a dále úrok z prodlení. Úrok z prodlení se počítá z dlužné částky za dny od splatnosti daně do zaplacení ve výši repo sazby České národní banky + 14 procentních bodů (aktuálně jde o 15procentní úrok). Popud tedy podnikání na internetu myslíme vážně, měli bychom k němu přistoupit i ve vlastním zájmu odpovědně, tedy legálně podle zákona.

Žák vyhledává informace na internetu
Žák vyhledává informace na internetu
Více fotek
  • Žák vyhledává informace na internetu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1394/139350.jpg
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1103/110237.jpg