S&P zlepšila výhled ratingu České republiky a čeká jeho zvýšení

New York - Ze zahraničí přichází pozitivní ohlasy na utahování českých opasků. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s přikročila ke změně výhledu hlavního státního ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Podle ní díky programu nové vlády se pro příští dva roky zvýšila pravděpodobnost zlepšení samotného českého ratingu. Ten by se zvýšil, pokud by vláda úspěšně uskutečnila své plány na snížení veřejných výdajů a program důchodové reformy.

Agentura v současnosti hodnotí schopnost České republiky splácet dlouhodobé závazky v cizích měnách známkou A. Výhled ratingu dluhů v domácí měně, který je na vyšším stupni A+, zůstává zachován jako stabilní.

Frank Gill, analytik S&P

0„Revize výhledu odráží naše očekávání ohledně zvýšení ratingu v příštích dvou letech, pokud nedávno vytvořená koaliční vláda dokáže úspěšně realizovat plánovaná opatření, která by měla zmírnit dopad výdajů souvisejících se stárnutím obyvatelstva na veřejné finance… Politická vůle k těmto krokům je teď podstatně vyšší než v minulosti, vláda Petra Nečase má značnou většinu v Parlamentu a nová koalice podporuje politiku stabilizace státního dluhu.“

Součástí dosavadních vládních opatření v rámci fiskální konsolidace je snížení objemu platů ve veřejném sektoru v příštím roce o deset procent a úspory na subvencích v rozsahu až 0,4 procenta hrubého domácího produktu, konstatovala S&P. Koalice rovněž oznámila kroky na příjmové straně rozpočtu.

Navíc koalice také plánuje mnohaletou reformu důchodového systému, která by měla zmírnit výdajové tlaky určené demografickým vývojem. Vedle zavedení „druhého pilíře“ v podobě doplňkového systému zamýšlí rovněž změny nastavení parametrů, což v důsledku sníží rozsah rozpočtových transferů do penzijního systému.

České finance
České finance