Až 13 procent spotřeby energie v Čechách mají pokrýt obnovitelné zdroje

Praha - Obnovitelné zdroje by mohly pokrýt až 13 procent české spotřeby energie. Alespoň s tím počítá návrh národního akčního plánu. Ten byl na programu dnešního jednání vlády, nakonec se na něj ale nedostalo. Kabinet ho ještě bude projednávat s ministrem průmyslu a obchodu. Ekologickým hnutím se totiž nelíbí, považují ho za nekonkrétní a navíc má podle nich i řadu překážek. K využívání obnovitelných zdrojů se Česko zavázalo v rámci Evropské unie.

Východisky tzv. Národního akčního plánu (NAP) pro energii z obnovitelných zdrojů jsou jednak současné a připravované reálné projekty, ale také další statisticky očekávaný vývoj a dotační politika. Stanovuje mimo jiné, jak by do roku 2020 mohla využitelnost obnovitelných zdrojů růst.

Ekologická sdružení DUHA a Calla ale návrhu vytýkají řadu věcí. Nepočítá podle nich se zákonem na podporu tepla z obnovitelných zdrojů, zanedbává opatření na přípravu elektrických sítí na takovou energii a neřeší ani překážky, které investicím do obnovitelných zdrojů energie staví ministerstvo průmyslu a obchodu, provozovatel přenosové soustavy ČEPS nebo distribuční společnosti.

Plán v podobě, v jaké ho předložilo ministerstvo, ale kritizují taky podnikatelé ve fotovoltaice a další členové sektoru obnovitelných zdrojů. Hodnoty instalovaných výkonů jsou podle nich nastaveny příliš nízko a zabrzdí další rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů. Například pro solární elektrárny má platit limit kolem 1 700 megawattů, tato hranice však může být překročena už na konci letošního roku.

Stát omezí podporu zelené energetiky

Bez ohledu na plánovanou expanzi obnovitelných zdrojů chce ministerstvo průmyslu a obchodu omezit jejich dotace. Rozhodlo se, že od nynějška bude podporovat už jen malé podnikatele. Například výroba solární elektřiny ve velkém už se nebude tak vyplácet. Nový návrh ministerstva totiž ustupuje od pevných výkupních cen pro provozovatele velkých elektráren. Přitom právě pevné ceny celý byznys rozhýbaly.

Vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů Pavel Gebauer

„Tento zákon vychází z evropské směrnice a je v souladu s evropským právem. Novinka by měla zastavit ten obrovský nárůst příspěvků, které platíme na obnovitelné zdroje a zracionalizovat tento příspěvek.“

Solární byznys spolyká čtyřicet procent státních příspěvků. Přitom však dodává jen dvě procenta energie. Nový zákon tak zavede cenové stropy pro výkupní energie a zelené bonusy ve výši šesti tisíc korun za megawatthodinu. To by se nově nemuselo vyplatit ani těm malým. „Tato částka je velmi špatná, protože podle našich propočtů neumožňuje instalaci na střechách. Návratnost střešní elektrárny totiž vyjde na dvacet až pětadvacet let,“ tvrdí člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace František Smolka.

Velcí budou odměňováni od hodiny

Vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů Pavel Gebauer

„Provozovatelé velkých fotovoltaických elektráren s návrhem nesouhlasí. Částečně se jedná o to, že se jim omezuje velký byznys, který kolem toho měli, a částečně jde jen o nepochopení novinky.“

Pevné výkupní ceny tak zůstanou jen provozovatelům nejmenších elektráren s výkonem do sta kilowatthodin. Solární pole nebo velké vodní elektrárny budou spadat do administrativně složitějšího systému hodinových zelených bonusů.

Ministerstvo průmyslu by také rádo prostřednictvím nového zákona přimělo provozovatele solárních elektráren k recyklaci vysloužilých panelů. Povinnost by se měla týkat jak velkých elektráren na polích, tak střech rodinných domků.

Solární elektrárna
Zdroj: ČTK
Autor: Igor Zehl