Odhad sklizně je opět nižší, u obilovin se čeká pokles o 7,9 procenta

Praha - Letošní sklizeň obilovin bude podle odhadů Českého statistického úřadu nižší, než říkaly první odhady. Podle údajů do poloviny července by měl objem sklizně dosáhnout 6,381 milionu tun, což je o 7,9 procenta (547 tisíc tun) méně proti skutečné sklizni loňského roku a o tři procenta (200 tisíc tun) méně ve srovnání s prvním odhadem k polovině června. Úrodu zpožďuje proměnlivé počasí, které také negativně působí na její kvalitu.

 

Produkce druhé nejrozšířenější plodiny v Česku - řepky - se očekává při předpokládaném hektarovém výnosu tři tuny ve výši 1,107 milionu tun, tedy 1,9 procenta méně než loni. Pokles, zapříčiněný snížením hektarových výnosů o 5,7 procenta, byl částečně kompenzován zvýšením osevních ploch o 14 tisíc hektarů, tedy o 3,9 procenta.

Miroslav Jirovský, předseda Zemělského svazu ČR

„Jsme pod průměrem. Výrazně pod průměrem, ale ten největší problém bude s kvalitou, protože v současné době máme sklizeno teprve 50 procent potravinářské pšenice a 50 procent sladovnického ječmene.“

Video Odhady letošní sklizně
video

Odhady letošní sklizně

Proti výsledkům sklizně loňského roku je letošní odhad sklizně základních obilovin nižší o 547 000 tun. Osevní plocha základních obilovin se proti roku 2009 snížila o 5,4 procenta a očekávaný hektarový výnos 4,72 tuny na hektar je meziročně nižší o 2,7 procenta.

Pšenice se má sklidit přes 4 tuny

Statistici odhadují u nejrozšířenější tuzemské plodiny ozimé pšenice sklizeň 4,062 milionu tun, což představuje meziroční pokles úrody o čtyři procenta. U jarního ječmene se očekává úroda 1,143 milionu tun, o 15,6 procenta méně vůči loňsku. Hektarový výnos pšenice ozimé má být 5,17 tuny, ječmene jarního 4,10 tuny.

Z 25,3 procenta se na očekávaném poklesu celkové sklizně pšenice ozimé podílí snížení osevních ploch a ze 74,7 procenta změna hektarových výnosů. Snížení osevních ploch ječmene jarního se projevilo celkovým poklesem sklizně o 13 procent, samotná změna hektarových výnosů se projevila 3,1procentním snížením produkce.

Nižší sklizeň přinese vyšší ceny obilovin

Petr Havel, agrární analytik
„Nižší objem sklizně povede a už vede k vyšším cenám obilí a vlastně všech základních hospodářských plodin. Ti, kdo sklidí alespoň v přiměřené kvalitě, na tom budou v tržbách lépe.“

Miroslav Jirovský, předseda Zemělského svazu ČR
„Tady ale můžu uklidnit naše občany tím, že cena obilovin ovlivňuje cenu chleba a rohlíků z 10 až 12 procent.“

Odhady hovoří také o nižší produkci máku, jelikož předpokládaných 31 tisíc tun představuje snížení o dva tisíce tun oproti loňské sklizni a je ovlivněna poklesem osevní plochy o 4,7 procenta i nižším výnosem o 1,6 procenta.