Program Nový panel musel být pro nedostatek financí pozastaven

Praha - Státní fond rozvoje bydlení v pátek pozastavil příjem žádostí o úrokové dotace na opravy bytových domů z programu Nový panel. Letos přijal již 700 žádostí, na víc už ovšem tento rok nemá peníze. Letošní rozpočet počítá pro program Nový panel s částkou kolem 1,1 miliardy korun. Program ale dále poskytuje záruky za úvěry na opravy bytových domů.

V roce 2010 bylo podáno již více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový panel poskytovanou formou úrokových dotací. „Další žádosti by již nebylo možné uspokojit z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí,“ píše se na stránkách fondu.

Podle státního fondu jsou žádosti o záruky za úvěry na rekonstrukce bytových domů, které jsou v rámci programu Nový panel též poskytovány, i nadále přijímány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. bez omezení a mohou být využity i v případě projektů žádajících o dotaci z programu Zelená úsporám.

V roce 2009 byly dotace poskytnuty více než dvěma tisícům zájemců

Úředníci schválili v roce 2009 v programu Nový panel úrokové dotace pro 2203 vlastníků bytových domů v celkové výši 2,65 miliardy korun. Celkový objem podpořených úvěrů činil 13,06 miliardy korun. Počet žádostí o dotace z programu loni ve srovnání s předchozími roky klesl, neboť vstoupila v platnost vládní novela zpřísňující podmínky pro přidělování dotací.

Podle původního plánu poskytoval program Nový panel úrokové dotace na opravy a modernizace panelových domů, od loňského května z něj ale můžou peníze směřovat i na opravy ostatních bytových domů. Čerpání úrokových dotací z uzavřených smluv o podpoře je rozloženo do jednotlivých let po celou dobu splatnosti podporovaného úvěru, tedy až na 15leté období.

Panelák
Panelák