Rodičovský příspěvek – na co si dát pozor?

Praha - Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou zdánlivě lehce pochopitelné věci. Narodí se dítě, některý z rodičů o něj pečuje (lhostejno jestli matka, nebo otec) a ze zákona má nárok na rodičovský příspěvek. Zvláštností je však celá řada. Rodičovský příspěvek je klasickou dávkou státní sociální podpory a dnes je možnost jejího čerpání trojí – dvouletá, tříletá a čtyřletá. Od zvolené délky pobírání příspěvku se odvíjí i jeho výše. Při dvouleté verzi je měsíční dávka nejvyšší, při čtyřleté nejnižší. Na dvouletý cyklus však dosáhnou jen někteří, protože je omezen výší předchozího výdělku.

Problém může vzniknout už na samém počátku. Rodičovská dovolená se automaticky nerovná rodičovskému příspěvku. Dovolenou mohou čerpat dokonce i oba rodiče zároveň, a to až do tří let věku dítěte. Čtvrtý rok ji mohou čerpat také, tehdy už ale nemají garanci, že jim předchozí zaměstnavatel musí držet pracovní místo. Příspěvek ovšem může od státu dostávat pouze jeden rodič, i když se v jeho pobírání mohou libovolně střídat.

Dovolenou si můžeme prodloužit, příspěvek ne

0Matka čerpá dvouletý rodičovský příspěvek. Zaměstnavateli oznámila, že odchází na dvouletou rodičovskou dovolenou, po níž se vrátí do zaměstnání. Po dvou letech vyprší rodičovský příspěvek, ale matka se rozhodne zůstat s dítětem doma ještě jeden rok. Má na to nárok?

Ano, protože dvouletý rodičovský příspěvek není svázán s dobou rodičovské dovolené. Stačí, když oznámí zaměstnavateli, že si rodičovskou dovolenou o rok prodlužuje a zaměstnavatel jí musí držet místo. Matka už ale po dvou letech, kdy jí vypršel rodičovský příspěvek, nemá nárok na jeho další vyplácení a musí se spolehnout na úspory, popř. příjmy manžela.

Rodič si k dnešnímu dni může vybrat, jaký cyklus rodičovského příspěvku si zvolí. Jednou zvolená varianta je nezměnitelná. Nemůže být změněna ani tehdy, pokud se prostřídá na rodičovské dovolené matka s otcem.

Některé matky si délku příspěvku vybrat nemohou

Existují však výjimky, kdy není možné volit z celé palety typů rodičovského příspěvku. Například studující matka, která dosud nikde nepracovala, má nárok pouze na čtyřletý rodičovský příspěvek a nemá nárok na peněžitou podporu v mateřství. Obecněji lze konstatovat, že na dvouletý cyklus má nárok pouze ten, kdo dostává peněžitou pomoc v mateřství alespoň ve výši 380 korun denně. O tříletý cyklus může žádat jen ten, kdo dosáhl na mateřskou, tedy byl dostatečně dlouhou dobu zaměstnán.

Druhý potomek ještě na rodičovské s prvním

Určité nejasnosti mohou vyvstat, pokud se v době pobírání rodičovského příspěvku narodí druhý potomek. Tehdy se jednak řeší, zda má matka nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Rozhodujícím kritériem je, zda stále trvá zaměstnanecký poměr. Pokud měla matka například smlouvu na dobu neurčitou a řádně odešla s prvním dítětem na rodičovskou dovolenou, tak se výše mateřské vypočítá naprosto stejně jako u prvního dítěte. Pokud již matka na rodičovské dovolené není zaměstnaná (například měla smlouvu na dobu určitou, která uplynula), má nárok rovnou na rodičovský příspěvek.

Matka, která v době narození druhého dítěte nemá zaměstnavatele a na první dítě zároveň pobírá rodičovský příspěvek, nemůže volit délku vyplácení dávky na druhé dítě. Má nárok pouze na čtyřletý cyklus. Jinak systémově platí identické předpisy u druhého dítěte jako u prvního.

Pokud matce stále trvá zaměstnanecký poměr, je nutno požádat o peněžitou pomoc v mateřství. Po jejím skončení musí požádat o rodičovský příspěvek na mladší dítě (příspěvek na starší dítě se ruší) a zvolit délku cyklu (znovu platí podmínka, že matka má platnou pracovní smlouvu).

Jak si zvolit délku příspěvku i u druhého dítěte?

0Matka je s prvním dítětem na rodičovské dovolené a nemá žádný pracovní poměr. Jak už bylo řečeno, matka má v takovém případě nárok pouze na čtyřletý cyklus rodičovského příspěvku. Dá se to ale obejít.

Otec dítěte, který splňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství, se rozhodne, že to bude on, kdo požádá o mateřskou a odejde na ni. Následně požádá opět on (nikoli matka) o rodičovský příspěvek v kratším cyklu, což je v tomto případě ze zákona znovu možné. Jakmile požádá o dvouletý cyklus rodičovské dovolené, může ji přepsat na matku a vrátit se zpět do zaměstnaneckého poměru.

Peníze
Peníze
Více fotek
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1743/174285.jpg
  • Matka se dvěma dětmi autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1046/104514.jpg
  • Novorozeně s rodiči autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/14/1335.jpg