Ministerstvo zemědělství spustilo web o biopotravinách

Praha - Ministerstvo zemědělství spustilo nové internetové stránky, na kterých lidé najdou informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Stránky byly spuštěny hlavně jako informační portál pro nastávající měsíc biopotravin, kdy se po celé republice bude konat několik akcí spojených s výrobou, prodejem a osvětou týkající se biopotravin.

Hlavním smyslem stránek jsou informace o konkrétních akcích v září. Spotřebitel se na nejrůznějších biodožínkách, biojarmarcích, bioochutnávkách může setkat s ekologickým pěstitelem či chovatelem, nakoupit biopotraviny a vůbec se o všem informovat. Měsíc biopotravin čeká už šestý ročník, takže akce, kde doslova „spotřebitel pozná svého farmáře“, má tradici.

Biopotravina by měla být označena na obalu národním logem

Video Rozhovor s Martinem Leiblem
video

Rozhovor s Martinem Leiblem

Zatím se, podle slov Martina Leibla z ministerstva zemědělství, nestalo, že by logo pro biopotraviny bylo falšováno či že by se na výrobcích ocitlo neprávem. Logo má velkou garanci, kterou ministerstvo zaručuje. Pokud by se něco podobného přesto zákazníkovi stalo, je nejlepší obrátit se přímo na ministerstvo zemědělství, případně na některou ministerstvem pověřenou kontrolní organizaci.

Ministerstvo zemědělství dostalo pověření zaštiťovat propagaci biopotravin přímo od vlády už roku 2004, kdy byl schválen akční plán. Stránky by měly být dostupné všem, kdo se o biopotraviny zajímají, i těm, kdo je vyrábějí. Po skončení akcí týkajících se letošního měsíce biopotravin by web měl zůstat aktivní a zhruba za rok by měl být opět využit pro nový ročník.

Biopotraviny
Biopotraviny