MŽP přerušilo přijímání žádostí o dotace pro panelové domy

Praha - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ode dneška dočasně přerušuje příjímání žádostí o dotace pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Chce vyhodnotit dosavadní průběh programu. Podpora pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračuje a bude i nadále financována beze změn, uvedlo ministerstvo. Všechny již přijaté projekty budou vyřízeny.

Důvodem dočasného přerušení příjímání žádostí je podle MŽP nutnost po 12 měsících vyhodnotit dosavadní průběh části programu týkající se panelových domů. Ministerstvo hodlá provést analýzu skutečně čerpatelných prostředků, neboť Státní fond životního prostředí ČR v poslední době zaznamenal prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci i samotné investiční připravenosti projektů.

Výsledky analýzy ministerstvo zveřejní začátkem příštího roku a budou podkladem pro další otevření programu. Příjímání dalších žádostí pro panelové domy bude podle MŽP možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.

Panelovým domům byl program otevřen později

Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a vybraných bytových domů. Od 1. září byl otevřen pro panelové domy. Program je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora je poskytována formou dotace.

Zelená úsporám je financována z příjmů z prodeje emisních jednotek. Dosud byly prodány ve smluvní výši 18,2 miliardy korun. O dalších prodejích MŽP jedná. Na základě odhadů při zahájení programu ministerstvo očekává, že by cílový výnos z prodeje emisních přebytků mohl být kolem 25 miliard korun.