Novomanželským půjčkám neodzvonilo, pomáhají financovat bydlení i dnes

Praha - Mladí lidé, kteří se rozhodnou pořídit si vlastní bydlení, nemusejí spoléhat pouze na vlastní zdroje nebo na nabídky hypotečních bank a stavebních spořitelen. I v dnešní době totiž existuje obdoba tzv. novomanželské půjčky, kterou si mnozí pamatují ještě z minulého režimu, avšak v novém kabátě. Jedná se o „Úvěr 300“ v rámci programu Státního fondu rozvoje bydlení Podpora mladých, který je poskytován mladým lidem na pořízení bydlení. Takto je možno získat úvěr až do výše 300 tisíc korun se splatností nejdéle 20 let a úročený jen 2 procenty ročně. V tomto článku se dozvíte, jaká kritéria musíte splňovat, abyste na úvěr dosáhli, a na co vše jej lze použít.

Kdo na úvěr dosáhne

Úvěr je určen mladým lidem, kteří spadají do jedné z následujících kategorií. Buď se musí jednat o manželský pár, přičemž alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl ještě věku 36 let. Není přitom rozhodující, který z manželů o úvěr požádá. Dále může úvěr dostat samostatná osoba, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 36 let, v případě, že trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě, a to i osvojené.

Úvěr nelze poskytnout těm, kteří již nějaký byt, bytový dům nebo rodinný dům vlastní nebo jsou nájemci družstevního bytu. Nemůže jej dostat tatáž osoba opakovaně a nelze jej dokonce poskytnout ani na byt, na který byl již někdy tento úvěr poskytnut, byť jiným osobám. Fond však nezkoumá výši příjmů žadatelů ani jejich zadluženost či schopnost splácet.

Další podmínkou je, že byt musí být po dobu splácení úvěru ve výlučném vlastnictví příjemce nebo nabyvatele. Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, tento byt po dobu splácení úvěru ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut.

Co se může z novomanželské půjčky financovat

Úvěr je možno využít pro účely financování různých forem pořízení bytu. Jsou to: výstavba bytu podle zákona o vlastnictví bytů, tedy když je dům na základě smlouvy o výstavbě rozčleněn na jednotlivé byty; výstavba bytu v rodinném domě; změna stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení (nebytových prostor); koupě bytu; koupě rodinného domu s jedním bytem. Dále lze peníze z úvěru použít také k úhradě za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu, či k úhradě členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

Úvěrem lze hradit nejen celé stavby „na klíč“, ale i jednotlivé položky, jako je stavební materiál, fasáda, omítky, okna, vrata garáže, tepelné čerpadlo, přípojky sítí do hranice pozemku, studna, čistírna odpadních vod, ale např. také centrální vysavač, anténní a telefonní rozvody, zabezpečovací zařízení, žaluzie, nebo některé součásti interiéru bytu, které jsou nějakým způsobem s bytem pevně spojeny (např. dlažba, obklady, pevně vestavěná kuchyň včetně vestavěných spotřebičů, vestavěné skříně, umyvadla, sprcha, ale i linolea, plovoucí podlahy nebo lepené koberce). Dále je možné hradit z úvěru dopravu a montáž těchto věcí.

K jakým účelům nelze úvěr použít

Ale pozor, úvěr naopak nelze použít na volně stojící nábytek a koberce. Nehradí se z něj ani různé venkovní úpravy, jako jsou chodníčky nebo jiné zpevněné plochy, bazén, plot, samostatně stojící garáž nebo osvětlovací tělesa. Nemohou z něj být hrazeny ani náklady na koupi stavebního pozemku, projektová dokumentace, odborné posudky a stavební dozor.

Nyní už víte, na co je možné novomanželskou půjčku použít. Pro ty, které tato varianta financování bydlení zaujala, připravujeme další článek o tom, jak o půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení žádat. Článek budeme v Poradně portálu ČT24 publikovat už ve čtvrtek 2. září.

Peníze
Peníze
Více fotek
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1103/110237.jpg
  • Bytové domy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1752/175125.jpg