Jak dlouho musí zaměstnavatel držet místo pracovnici na mateřské?

Praha - Početí dítěte probouzí v budoucích rodičích pocity štěstí a radosti, alespoň zpravidla tomu tak bývá. Nakupuje se výbavička, vedou se spory o barvu kočárku a zařizuje se dětský pokoj. Zcela opačně pocity oproti tomu zakouší zaměstnavatelé nastávajících matek. Těm vznikají starosti, jak zaplnit uprázdněné pracovní místo a zároveň jak dostát zákonným povinnostem vůči pracovnici odcházející na mateřskou. A právě vztahu zaměstnavatel – matka se budeme věnovat v tomto článku.

Zákon přiznává těhotné ženě práva, jejichž dodržován zaměstnavatel musí dbát. Budoucí matka má zákonný nárok na čerpání mateřské dovolené. Nemusí o to dokonce ani žádat na předepsaném tiskopise, stačí, když svůj odchod zaměstnavateli oznámí. Doba strávená na mateřské dovolené se započítává do doby, z níž se počítají dny dovolené na zotavenou, a dokonce platí, že pokud žena požádá bezprostředně po konci mateřské dovolené (v situaci, kdy chce nastoupit zpět do práce bez čerpání rodičovské dovolené) o dovolenou klasickou, zaměstnavatel jí musí vyhovět.

Podobně pasivní úloha náleží zaměstnavateli při rozhodování matky nebo otce o době, po kterou se rozhodne čerpat rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel musí její žádosti vyhovět a po tři léta držet místo a po jejím návratu ji nabídnout pozici odpovídající pracovní smlouvě. Existuje tu jistá nuance oproti návratu matky do práce bezprostředně po mateřské dovolené – v tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout matce její původní pracovní místo a teprve tehdy, když to není možné, tj. pracovní pozice byla zrušena, nabídne matce místo odpovídající pracovní smlouvě.

Po třech letech zaměstnavateli zaniká povinnost místo držet, a jestliže se rodič rozhodne zůstat s dítětem doma i čtvrtý rok, záleží pouze na benevolenci zaměstnavatele, zda ho pak zpět do práce přijme.

Druhé těhotenství hned po prvním

Často se stává, že matka v průběhu čerpání rodičovské dovolené otěhotní a porodí druhé dítě. Zaměstnavatel je opět pouze statistou a narozením druhého potomka začíná běžet další tříletá lhůta, po kterou zaměstnavatel znovu musí garantovat pracovní místo.

Jestliže však matka počne druhé dítě sice před koncem tříleté rodičovské dovolené, ale datum porodu vychází až po uplynutí tříleté lhůty a nepřeklene ji ani návazná mateřská dovolená, kterou matka může čerpat standardně šest týdnů před porodem, nejvýše pak osm týdnů, musí nastoupit zpět do práce. Jedinou přípustnou omluvou, která může nastávající matku z této povinnosti vyvázat, jsou zdravotní komplikace. Jestliže do práce nastoupí, oznámí pak zaměstnavateli plánovaný porod, a když se jeho termín přiblíží, odejde na mateřskou. Vše se opakuje jako v případě prvního dítěte.