ČNB: Tuzemské banky by rizikům odolaly bez větších problémů

Praha – Tuzemský bankovní sektor stojí na pevných základech. Podle aktuálních zátěžových testů České národní banky (ČNB) by nebyl ohrožen ani v případě velmi nepříznivého vývoje ekonomiky a finančního sektoru. Kapitálovou přiměřenost nad osmi procenty by si tak bankovní sektor udržel ve všech scénářích možného vývoje. Osm procent je minimální hranice požadovaná centrální bankou. Zátěžovými testy prošlo všech 21 bank a stavebních spořitelen podnikajících v Česku, s výjimkou poboček zahraničních subjektů. 

Základní scénář v testech odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB. Předpověď předpokládá pozvolný růst ekonomiky, postupný růst inflace k inflačnímu cíli, mírné zhodnocování měnového kurzu a stabilitu krátkodobých úrokových sazeb s jejich pozvolným růstem od druhé poloviny roku 2011.

Zátěžový scénář je nereálný

ČNB o zátěžovém scénáři

„Tento scénář je považován za velmi extrémní a výrazně nepravděpodobný.“

Zátěžový scénář, který nese název Dluhová krize, potom zachycuje kombinaci slabé ekonomické aktivity v Česku i v zahraničí. Šlo by tedy o recesi ve tvaru písmene W s nepříznivým vývojem na finančních trzích. Scénář rovněž předpokládá krizi na trzích vládních dluhopisů zemí jižní části EU, která zapříčiní pokles hodnoty expozic českého bankovního sektoru vůči zmíněným zemím o polovinu.

Pokud by se opravdu odvíjel negativní scénář, několik bank by se podle ČNB mohlo dostat do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti a banky by musely navýšit kapitál o necelých 3,5 miliardy korun. „V tom zátěžovém scénáři, který byl skutečně extrémní, jsme předpokládali kapitálové injekce od akcionářů asi 3,5 miliardy korun, což je jedno procento aktuálního kapitálu, ale to je v podstatě zanedbatelná veličina,“ tvrdí Jan Frait z ČNB.

Základní scénář pracuje s předpokladem, že budou banky nadále vytvářet provozní zisk, a to zhruba na úrovni minulého roku. Scénář Dluhová krize by již přinesl provozní zisk bank zhruba o 30 procent nižší. „Některé banky se tak v případě zátěžového scénáře mohou dostat do situace výsledné ztráty z hospodaření, což má okamžitý vliv na pokles regulatorního kapitálu,“ uvedla centrální banka.

Testy proběhly v srpnu a zaměřují se na následující dva roky. Ke konci června činila kapitálová přiměřenost bankovního sektoru téměř 15 procent. Naposledy centrální banka zveřejnila zátěžové testy bank v červnu v rámci pravidelné Zprávy o finanční stabilitě. I tehdy by banky odolaly bez zásadnějších dopadů i velmi nepříznivému vývoji.