Do programu Podnikání a inovace nateče z EU příští rok až 9 miliard

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) hodlá v příštím roce získat z evropských fondů přes devět miliard korun na pomoc podnikatelům z operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Ministerstvo chce v dalších letech zároveň zintenzivnit realizaci programu, jak uvedl ředitel sekce strukturálních fondů Petr Očko.

Ministerstvo plánuje do roku 2015 vyčerpat na podporu podnikání celou alokaci 90 miliard korun. Je však potřeba zefektivnit fungování programu a zkrátit o 20 procent lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí. Podnikatelé v Česku od zahájení programu v roce 2007 dosud vyčerpali jen přes 13 miliard korun.

Petr Očko, ředitel sekce strukturálních fondů

„Společně s vedením CzechInvestu chceme napomoci dalšímu zjednodušení fungování dotačního programu pro podnikatele. To se bude týkat jak dotací z evropských programů, tak národních programů na podporu podnikání. Uvítáme podněty podnikatelských sdružení v této věci a budeme s nimi aktivně spolupracovat.“

Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, efektivní podpora podnikatelů je součástí nově stanovených priorit jeho resortu. Mezi tyto priority patří také definice exportní strategie, vytvoření strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, aktualizace Státní energetické koncepce či podpora vzdělávání v oblasti techniky.

Podnikatelům by měla nová pravidla usnadnit orientaci v dotacích

Zároveň chce ministerstvo posílit metodické vedení programu OPPI, aby podnikatelé měli jednoznačné vodítko, jak zpracovávat žádosti o dotace a realizovat projekty.

Podle Kocourka jsou priority ministerstva úzce spojeny se změnou struktury ministerstva provedenou s účinností od 1. září: „Struktura ministerstva byla zeštíhlena o 30 procent.“ Ministerstvo snížilo počet náměstků ministra ze šesti na pět a zmenšil se počet sekcí na sedm z původních deseti.

V rámci operačního programu Podnikání a inovace poskytuje Česká republika finanční podporu hlavně malým a středním firmám, 85 procent peněz dostávají z Evropské unie, zbylých 15 procent ze státního rozpočtu. Řídicím orgánem operačního programu je ministerstvo průmyslu a obchodu, dotace zprostředkuje CzechInvest.