Posudek EIA o Temelíně má mezery, tvrdí ekologové

České Budějovice - Odpůrci dostavby jaderné elektrárny Temelín využili první konkrétní možnost, jak ovlivnit její přípravu. Připomínkují posudek o jejím vlivu na životní prostředí. Čtrnáct ekologických organizací se shoduje, že by ministerstvo životního prostředí mělo ČEZu dokumentaci vrátit k dopracování, kvůli vážným nedostatkům. Podle ekologických iniciativ hodnocení dopadu provozu a výstavby plánovaných reaktorů nesplňuje ani podmínky samotného ministerstva. Například chybí konkrétní technický a technologický popis všech zvažovaných typů reaktorů.

„Nejsou porovnány z hlediska dopadů na životní prostředí. Není tam zhodnocená jiná varianta než výstavba jaderných reaktorů, přestože varianta české energetiky je i jiná. Není rovněž vyřešeno, co bude s jaderným odpadem,“ řekl Edvard Sequens z o.s. Calla. A nedostatečné jsou podle ekologických organizací i otázky nehod a havárií. „Není řešen pád letadla těžkého dopravního, cílený útok a únik v důsledku nadprojektové havárie,“ prohlásila Marta Heveryová z občanského sdružení V havarijní zóně elektrárny Temelín.

Výhrady mají i obyvatelé Všemyslic, které leží v bezprostřední blízkosti elektrárny. Nelíbí se jim, jak obec v souvislosti s dostavbou elektrárny zatíží nákladní doprava. Místo zpevnění silnice, chtějí obchvat. „Tady se to dotýká zhruba 32 obytných budov,“ řekl obyvatel Všemyslic Vladislav Bartuška. „Všechny připomínky, které k nám přicházejí, bereme s naprosto stejnou vážností a zodpovědností,“ konstatovala mluvčí MŽP Jarmila Krebsová.

Video Reportáž Kristýny Vrkočové
video

Reportáž Kristýny Vrkočové

Marek Sviták, mluvčí JE Temelín:

„Naše společnost dokumentaci EIA předala ministerstvu životního prostředí. To ji posoudilo, přijalo a rozeslalo k připomínkám. Z toho je patrné, že dokumentace EIA splnila požadavky české legislativy.“


Stanovisko ministerstva životního prostředí je závazné pro všechny další kroky přípravy plánovaného rozšíření elektrárny. Protože je zřejmé, že dokumentaci bude připomínkovat i rakouská a německá veřejnost, nevydá ho určitě dříve než příští rok.