V Česku narůstá počet insolvencí fyzických osob

Praha - Počet insolvenčních návrhů za osm měsíců letošního roku činil 9908 a o 416 tak přesáhl jejich počet za celý rok 2009. Příčinou je nárůst insolvenčních návrhů fyzických osob. V srpnu bylo podáno 1307 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 468 insolvenčních návrhů právnických osob a 839 návrhů u fyzických osob. Dnes o tom informovala společnost Creditreform.

Po červencovém meziměsíčním poklesu počtu insolvenčních návrhů právnických osob došlo v srpnu k jejich mírnému nárůstu. Při přepočtu na počet dní v měsíci za období od ledna 2010 jejich počet dlouhodobě stagnuje. „U fyzických osob jsme zaznamenali pokles insolvenčních návrhů tentokrát jak v absolutních číslech, tak i v přepočtu na počet pracovních dní. Po pravidelných měsíčních nárůstech od začátku roku 2010 je to první příznivá zpráva. Přesto jsou počty insolvencí fyzických osob vysoké a proti stejnému období loňského roku činí nárůst insolvencí fyzických osob 110 procent,“ uvedla analytička Creditreformu Stanislava Menšíková.

místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Jiří Belinger o lidech, kteří se dostávají do potíží

„Ty se nám dělí se na 2 skupiny - na lidi, kteří si to neuměli spočítat a neumí hospodařit s penězi a druhá skupina, což je smutnější, jsou lidé, kteří byli řádně zaměstnáni, měli to spočítané, ale buďto přišli o práci, nebo se jim začaly snižovat příjmy.“

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo méně využívanou reorganizací. Při konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v srpnu prohlášeno 123. Oborově byly nejvýrazněji zastoupeny dopravní a stavební firmy. Mezi největší firmy, na které byl v srpnu prohlášen konkurz, patřily CTJ, Immo Industry Czech a ZP Zeman Transport Group Brno.