Antimonopolní úřad prošetřuje Telefóniku 02 kvůli stlačování marží

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se zaměřil na chování společnosti Telefónica O2, konkrétně se pustil do rozsáhlého šetření oblasti vysokorychlostního připojení k internetu. Anitimonopolní úřad prověřuje, zda se telekomunikační operátor nedopouští zneužití dominantního postavení na trhu. Případné správní řízení dosud v této věci nebylo zahájeno.

„ÚOHS žádné řízení se společností Telefónica O2 Czech Republic nevede. K zahájení takového řízení však ani nevidíme důvod, protože dle analýzy ČTÚ je trh širokopásmového přístupu k internetu vysoce konkurenční a nepůsobí na něm žádný dominantní hráč,“ reagoval na šetření antiminopolního úřadu mluvčí O2 Martin Žabka.

Podle informací ČTK je šetření úřadu jedním z nejrozsáhlejších v historii. Kontroloři se zaměří zejména na stlačování marží (tzv. margin squeeze). To znamená, že případný dominant nastaví na navazujícím maloobchodním trhu takové ceny vlastního produktu, že ostatní mu nejsou schopni se svou nabídkou konkurovat.

Video ÚOHS prošetří Telefónicu O2
video

ÚOHS prošetří Telefónicu O2

Případy stejného rázu již řešily antimonopolní orgány v řadě zemí Evropy. Příkladem je správní řízení, které vedla Evropská komise s Deutsche Telekom. Šetření Telefóniky O2 je založeno především na důkladných ekonomických analýzách. Podtrhuje tak aktuální trend soutěžního práva, který vyznává tzv. více ekonomický přístup. Antimonopolní úřad tak kromě právních analýz prověřuje především reálný dopad jednání firem na trhu. ÚOHS uplatnil obdobný - více ekonomický - přístup v případě Mostecké uhelné nebo jednání autobusového dopravce Student Agency.

Telefónica O2
Telefónica O2