Poslanci vrací firmám s anonymními akciemi přístup k veřejným zakázkám

Praha - Cestu k veřejným zakázkám budou mít zřejmě otevřenou i akciové společnosti s akciemi na majitele. Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila příslušnou novelu zákona, která má umožnit takovým společnostem přístup k veřejným financím. Poslankyně VV Karolína Peake a Kristýna Kočí, autorky novely, navrhovaly schválit novelu ve zrychleném projednávání. Ovšem tento postup vetovali sociální demokraté a spolu s komunisty poté novelu zkritizovali. Spolu s tím vetovali návrh zkrátit lhůty potřebné k projednání ve sněmovních výborech na dva týdny.

 

Novela předpokládá nápravu ustanovení, které se do zákona dostalo letos na jaře. Poslanci do něj vložili kromě jiného povinnost firem předkládat seznam svých společníků. V případě akciových společností pak smělo jít jen o firmy s akciemi na jméno, které by musely předkládat aktuální seznam svých akcionářů. Mělo to přinést průhlednější zadávání zakázek. Ve skutečnosti však zavedlo překážku pro akciové společnosti s anonymními akciemi na majitele, respektive doručitele.

Firmy nechtějí odkrýt svou vlastnickou strukturu

Povinnost firem předkládat seznam svých společníků vyvolala nesouhlas velkých firem, například ČEZ nebo Komerční banky. V případě akciových společností mohly do veřejných zakázek jen firmy s akciemi na jméno. To ale znamenalo překážku pro akciové společnosti s anonymními akciemi na majitele, respektive doručitele. Některé firmy již začaly měnit své akcie do formy znějící na majitele.

Autor pozměňovacího návrhu v novele o veřejných zakázkách Jiří Polanský (ODS) vysvětluje, že byl tenkrát zákon o veřejných zakázkách novelizován, protože si to společnost žádala. Požadovala totiž boj proti korupci. Kromě občanských demokratů navrhovali změnu i sociální demokraté. Ti ale chtěli přistoupit k radikálnějším změnám. Navrhovali úplné zrušení akcií na majitele v obchodním zákoníku. Návrh ODS byl tak kompromisem.

Vynětí restrikce ze zákona nás uchrání před sankcemi

Novelu, která má tento stav napravit, předložily poslankyně Věcí veřejných Karolína Peake a Kristýna Kočí. Jde pouze o technickou změnu a musí se schválit nebo zamítnout, její změny nyní nejsou možné. Návrh předkládají tak, aby ho sněmovna mohla schválit urychleně již v prvním čtení. Pokud ho tedy poslanci schválí, půjde hned do Senátu. Změna, kterou totiž poslanci letos v zákoně o veřejných zakázkách schválili, je podle Karolíny Peake v rozporu s evropským právem.

Poslankyně Věcí veřejných Karolína Peake

„My, abychom nečelili sankcím ze strany EU, musíme tuto změnu, která má vejít v platnost, respektive v účinnost 15. září, z toho zákona opět vyjmout a k transparentnosti veřejných zakázek přistoupit koncepčně a předložit úplně nový zákon o veřejných zakázkách, který plánujeme předložit v první polovině příštího roku.“

0

Po úpravě zákona je podle Karolíny Peake na řadě diskuse o novém návrhu. V úvahu podle ní připadá i úplné zrušení akcií na majitele. Má to ale jeden háček. „Je fakt, že stále existuje mnoho firem založených podle práva domovských států, které akcie na majitele mají. Nedávno vyšla zpráva OECD, která sděluje, že z 87 zemí má 47 stále akcie na majitele,“ tvrdí Peake.

Společnosti na chvíli možnost vstupovat do zakázek ztratí

Omezující ustanovení, které se týká vlastníků, nabývá účinnost 15. září. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že to akciové společnosti odřízne od přístupu k zakázkám na zhruba dva měsíce. Navrhovaná změna, o níž se bude jednat, má nabýt účinnost dnem vyhlášení.