Třetina českých domácností recykluje elektroodpad

Praha - Elektroodpad recykluje už třetina českých domácností, lidé nejčastěji odevzdávají k ekologické likvidaci kopírky, ledničky a elektrické sekačky na trávu. Míra zpětného odběru elektrozařízení díky tomu roste, lidé jsou ovšem ochotni ujít kvůli recyklaci menší vzdálenost než dříve. Vyplývá to z průzkumu, který pro kolektivní systémy Asekol, Ekolamp a Elektrowin zpracovala agentura Markent. Zpětný odběr elektrozařízení v Česku funguje od roku 2005.

„Díky informačním kampaním se nadále zvyšuje povědomí o principech fungování systému zpětného odběru. Na 59 procent lidí si myslí, že má o zpětném odběru dostatek informací. O umístění sběrného dvora ve své obci ví osm z deseti respondentů,“ sdělil dnes novinářům Jan Vrba ze společnosti Asekol. Vrba ale upozornil, že ve srovnání s rokem 2008 o desítky procent klesla deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít s nefunkčním elektrospotřebičem na místo odběru. Zhruba 81 procent respondentů má sběrný dvůr dále, než kam by donesli velká elektrozařízení. V případě malých spotřebičů je to 65 procent domácností. „Důvodem je vznik tisíců alternativních sběrných míst mimo sběrné dvory, který v uplynulých letech kolektivní systémy iniciovaly. Lidé si na ně zvykají, a jsou tudíž ochotni nosit elektroodpad na čím dál menší vzdálenost,“ míní Vrba.

Síť sběrných míst kolektivní systémy stále rozšiřují. „Již dnes společně pokrýváme 93 procent populace v ČR. Daří se nám stále zvyšovat míru sběru. Jen za rok 2009 jsme zaznamenali společný meziroční nárůst o 33 procent,“ podotkl Roman Tvrzník z kolektivního systému Elektrowin.

Třetina Čechů má neznalosti ohledně třídění odpadu

Zástupci kolektivních systémů zároveň upozornili, že zhruba třetina Čechů si stále myslí, že zářivky a malé elektrospotřebiče patří do běžného komunálního odpadu. „Z průzkumu je patrná menší ochota veřejnosti vynaložit vlastní úsilí na odevzdání spotřebiče k recyklaci. To zřejmě souvisí i s tím, že si lidé stále neuvědomují skutečné přínosy zpětného odběru pro životní prostředí,“ uvedl Alexandr Hanousek ze společnosti Ekolamp.

Výrobci a dovozci mají od srpna 2005 povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů. Náklady má pokrýt recyklační poplatek, který je uveden odděleně od ceny zakoupeného výrobku a slouží na likvidaci zboží vyrobeného do poloviny srpna 2005.

Navíc musejí výrobci a dovozci do ceny nových spotřebičů vyrobených po tomto datu zahrnout i náklady na jejich budoucí likvidaci. Sběr a likvidaci starého elektroodpadu uvedeného na trh do roku 2005 mají na starost kolektivní systémy, kterých je v Česku zapsáno šest - Asekol, Elektrowin, Retela, Ekolamp, OFO-recykling a Rema.

Česká republika předloni splnila svůj závazek daný Evropské unii, že do konce roku 2008 vybere minimálně čtyři kilogramy vysloužilých domácích elektrospotřebičů na obyvatele a rok. Pokud by Česko podmínku nesplnilo, hrozily by mu ze strany EU sankce. Sběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR se zvyšoval i loni. Kolektivní systému odhadují, že v přepočtu na jednu osobu v roce 2009 vyberou celkem přes pět kilogramů elektroodpadu.