Pozor na nebezpečný dětský kočárek Implast Bolder 4

Praha - Česká obchodní inspekce varuje před nebezpečným dětským kočárkem Implast Bolder 4 vyrobeným v Polsku, který se objevil na tuzemském trhu a kvůli špatné konstrukci nesplňuje bezpečnostní normy. ČOI zakázala prodej tohoto kočárku a nařídila jeho stažení z českého trhu. Výrobcem kočárku je firma P.P.H. IMPLAST s.j. ul. Wykopy 11, 60-001 Poznaň, Polsko. Při zkoušce byly zjištěny nedostatečnosti například u lůžka při hlubokém provedení. Při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, došlo již při třetím nárazu k uvolnění lůžka od konstrukce. Přední klipsy se tak dostaly mimo konstrukci a dále nebylo možno ve zkoušce pokračovat. Navíc se nedostatky projevily také u sportovního provedení výrobku. ČOI zjistila i nedostatečné a neúplné informace v návodu k používání a značení na výrobku.

U sportovního provedení kočárku došlo při směru vozidla, kdy je rukojeť vzadu, po deseti nárazech k posunutí sedačky po konstrukci o 21 mm. Přitom požadavek normy je maximálně 10 mm. Sedačka se uvolnila také při situaci, kdy byla rukojeť vpředu - zde došlo opět po deseti nárazech k posunu konstrukce o 20 mm, požadavkem normy je však také maximálně 10 mm.

„Vlastnosti posuzovaného vzorku výrobku nejsou ve shodě s bezpečnostními požadavky na dětské kočárky,“ uvedl mluvčí ČOI Tomáš Vozáb. U lůžkového provedení kočárku odborníci zjistili, že při nárazu bylo lůžko uvolněno z konstrukce kočárku. V případě sportovní varianty se sedačka posunula více, než povolují normy.

Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce

„Vzhledem k tomu, že kočárek není bezpečným výrobkem, bylo vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinností stažení výrobku z trhu a z používání a dále byla uložena povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečnosti výrobku osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.“