Ministerstvo financí: Na změnách ve stavebním spoření trváme

Praha – Ministerstvo financí v návrhu zákona měnícího podmínky u stavebního spoření ponechalo všechny zamýšlené změny, včetně zdanění takzvaných úrokových bonusů. Nevyslyšelo tak většinu připomínek od ministerstev, odborů, ČNB nebo České bankovní asociace. Vyplývá to z výsledků připomínkového řízení k zákonu, které jsou dostupné na vládních internetových stránkách. Proti novele se ohradili i sociální demokraté, kteří protestují proti zpětnému snižování podpory ve stavebním spoření a hodlají se kvůli tomu obrátit k Ústavnímu soudu.

Připravovaná změna zákona počítá s 50procentní srážkovou daní na státní příspěvek za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011. V dalších letech bude jednorázová daň nahrazena přímo snížením státní podpory. Podpora klesne z maximálních 3 000 na 2 000 korun. Úroky ze stavebního spoření, včetně bonusových úroků podle návrhu nebudou dále osvobozeny od daně. Bonusové úroky jsou takové úroky, u kterých klient dodatečně získá peníze, když se při podpisu smlouvy zaváže, že nepožádá o úvěr a naspoří určitou částku.

V rámci připomínkového řízení přitom ČNB uvedla, že zdanění by měla podléhat jen ta část úrokového bonusu, která souvisí s obdobím po lednu 2011. „Vedle problému s možnou retroaktivitou takového zdanění, a tedy potenciálními soudními spory, je potřeba vzít v úvahu, že jde o další faktor, který může účastníky s takzvanými přespořenými smlouvami výrazně motivovat k ukončení těchto smluv před účinností novely zákona o dani z příjmů,“ píše ČNB v materiálu.

Video Reportáž Jana Osúcha
video

Reportáž Jana Osúcha

Podle ministerských úředníků ovšem v zájmu zachování konzistentnosti uvedeného daňového režimu nelze část úroku zdaňovat odchylně od standardní úpravy. Ministerstvo rovněž neočekává, že by lidé kvůli zavedení zdanění úrokového bonusu začali hromadně vypovídat smlouvy. Smlouvy jsou prý i přesto stále výhodné a přinášejí střadatelům výnosy v řádech stovek až tisíců korun. Bonusových smluv je podle dřívějších informací z tisku asi 750 tisíc z celkových 4,9 milionu.

Ministerstvo: Retroaktivta je přípustná

S návrhem jako celkem nesouhlasí odboráři z ČMKOS, kteří požadují stažení novely z legislativního procesu. „Účastníci stavebního spoření oprávněně očekávají, že podmínky stavebního spoření zůstanou takové, jaké byly v době, kdy podepisovali smlouvy. Stát nemůže tyto podmínky jednostranně měnit,“ prohlásily odbory v připomínkovém řízení. Ministerstvo financí nevyhovělo ani České bankovní asociaci (ČBA), která nesouhlasila s retroaktivními změnami podmínek stavebního spoření. Zásadně také nesouhlasila s navrženým jednorázovým zdaněním státní podpory. To je podle ČBA nesystémový zásah, který může u střadatelů běžných bank vyvolat obavu o budoucí stav jejich úspor a vést k nejistotě.

Co změny ve stavebním spoření přinesou?

  • Zpětné 50% zdanění státního příspěvek za rok 2010
  • Snížení státní podpory o 1 000 Kč v dalších letech
  • Zdanění všech úroků, včetně bonusových

Podle MF ovšem účinky plánovaných úprav podle právních rozborů zasáhnou právní vztahy jen do budoucnosti, a nikoliv do minulosti. „V takovém případě se jedná o takzvanou přípustnou retroaktivitu nepravou, a jsou-li splněny další předpoklady, tedy zejména není porušena zásada legitimního očekávání adresátů a například převáží-li veřejný zájem nad zájmem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, jde o přípustnou změnu již existujících podmínek,“ uvedlo ministerstvo. Avšak podle Asociace českých stavebních spořitelen nemá retroaktivní snížení státní podpory zcela jasnou právní podporu a ve věci existují dva odlišné právní názory.