Další personální změny v ČD Cargo: Nebeský míří do dozorčí rady, Joukl ji opouští

Praha - V dozorčí radě ČD Cargo zasedne dosavadní člen představenstva společnosti a ekonomický náměstek Českých drah Michal Nebeský. Nahradí tak Libora Joukla, který radu opustil na vlastní žádost. Místo Michala Nebeského byl do představenstva ČD Cargo tento týden zvolen Jiří Špička, který byl zároveň představenstvem jmenován do funkce provozního ředitele. Tuto funkci na vlastní žádost opustil Petr Bazger, který nadále zůstává členem představenstva.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský:

„Personální změny souvisí se stabilizací nového managementu společnosti ČD Cargo a s posílením pozice mateřské společnosti v dozorčích orgánech ČD Cargo.“

Podle podnikového výboru Odborového sdružení železničářů ČD Cargo situace ve firmě vykazuje prvky zpolitizování. V době, kdy ještě nejsou známy závěry auditu ve společnosti, jsou podle odborářů přijímána nahodilá opatření k obsazování funkcí v představenstvu firmy bez standardních výběrových řízení, bez stanovení transparentních kriterií na předpoklady a požadavky na osoby k výkonu funkcí.

„Toto nepřispívá k dobrému jménu společnosti ČD Cargo a vytváří prostor pro protekcionismus, klientelismus a korupční jednání a chování,“ uvedl předseda podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a člen dozorčí rady firmy Radek Nekola. „Management Českých drah z mého pohledu funguje,“ reagoval na jejich kritiku Radek Šmerda, náměstek ministra dopravy.

Nekola vyzval předsedu představenstva a generálního ředitele Českých drah Petra Žaludu a předsedu představenstva ČD Cargo Jiřího Vodičku, aby na základě výsledků auditu, případně jiných relevantních skutečností, vyvodili odpovědnost fyzických osob za negativní ekonomickou situaci ve společnosti ČD Cargo.