Antimonopolní úřad odhalil a rekordně pokutoval kartel výrobců obrazovek

Brno - Antimonopolní úřad odhalil kartel výrobců obrazovek, kterým celkově uložil pokutu ve výši 51,8 milionu korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se původně zaměřil na osm firem - Samsung, Chunghwa Picture, Philips, Technicolor, Panasonic, MT Picture Display, Toshiba a LG Electronics, pokutu jich nakonec dostalo pět. O existenci kartelu poskytla úřadu informace společnost Samsung, vyvázla tak zcela bez pokuty. Platit nebude ani Philips a LG Electronics. Jejich prohřešek je už promlčený.

Jedná se přitom o letos nejvyšší sankce uložené antimonopolním úřadem. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, firmy se mohou odvolat k předsedovi ÚOHS Petru Rafajovi.

Výrobci Samsung SDI Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N.V., Technicolor S.A., Panasonic Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., Toshiba Corporation a LG Electronics, Inc. plnily kartelovou dohodu na trhu barevných obrazovek (CPT) pro televizory v letech 1998-2004. Firmy se na kartelu podílely různou dobu, což úřad zohlednil při stanovení pokuty.

Video Antimonopolní úřad uložil nejvyšší pokutu letošního roku
video

Antimonopolní úřad uložil nejvyšší pokutu letošního roku

Antimonopolní úřad uložil nejvyšší pokutu letošního roku

1309

Vyjádření Petra Rafaje

Telefonát Elišky Bučinové

Předseda ÚOHS Petr Rafaj

„Nebyli jsme schopni prokázat, že by kartel vznikl přímo v České republice.“

Světový kartel měl podle Rafaje dopad i na české firmy. Musely totiž nakupovat obrazovky za ceny ovlivněné kartelovou dohodou. Případ v současné době prošetřuje více národních soutěžních úřadů spolu s Evropskou komisí.

K bilaterálním i multilaterálním jednáním se výrobci obrazovek scházeli po řadu let. Jednání a kontakty mezi nimi započaly už před rokem 1998 a pokračovaly do roku 2006. Schůzky se konaly v řadě asijských i evropských zemí. Před rokem 1998 se uskutečňovala spíše neformální setkání. Následně se výrobci obrazovek začali setkávat více organizovaně a systematicky.

Společnosti si vzájemně stanovovaly cílové a minimální ceny

Firmy jednaly zejména o cenách a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Antimonopolní úřad se na kartel zaměřil na základě žádostí o aplikaci tzv. leniency programu. Umožňuje, aby firmě, která nahlásí antimonopolnímu úřadu existenci kartelové dohody a dodá dostatečné důkazy, byla odpuštěna sankce či její část. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta pokuta společnosti Samsung a o 50 procent byla snížena sankce pro společnost Chungwa. U Philipsu a LG Electronics nemohla být sankce uložena, neboť už uplynula zákonná lhůta pro její uložení. Firmy neplnily zakázanou dohodu po 1. červenci 2001, od tohoto data platí nový zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Nejvyšší část pokuty má platit Technicolor - 13,858 milionu korun. Další sankce pro jednotlivé firmy jsou následující: Toshiba Corporation 11,726 milionu korun, Panasonic Corporation 10,373 milionu korun, MT Picture Display 9,43 milionu korun, Chunghwa Picture Tubes 6,4 milionu korun.

Samsung
Samsung
Více fotek
  • Samsung autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/180/17945.jpg
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/795/79432.jpg