Fond bydlení prý neplní jednu ze svých základních funkcí

Praha - Podle výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nevytváří Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dlouhodobé zdroje financování bytové politiky, tím pádem neplní jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. Navíc svou koordinační roli v bytové politice nenaplňovalo ani ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Úřad provedl kontrolu v období od října 2009 do května 2010. Týkala se hlavně let 2006 až 2009.

„Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo,“ prohlásil prezident NKÚ František Dohnal. Ministerstvo podle něj nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných fondem.

František Dohnal, prezident NKÚ

„Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů.“

0

Podle výsledků kontroly vyčerpal fond bydlení finance, které získal po roce 2000 z privatizace. Prostředky vynaložil hlavně na dotace, které měly ve fondu přednost před návratnými půjčkami. V rozporu s původním záměrem zřízení fondu by podle kontrolního úřadu měly být dotace od roku 2011 plně hrazené ze státní kasy.

Kontrolní úřad uvádí, že pravidla pro poskytování podpor fondu byla nepřehledná a často se měnila. Například 14 nařízení vlády v této oblasti prošlo novelizací: „Podle kontrolního úřadu ministerstvo ze stanovených pravidel poskytovalo časté výjimky a nevybíralo akce k podpoře dostatečně transparentně.“

Kontroloři dále zjistili, že podpory MMR a jemu podřízeného SFRB měly být původně doplňkové a mimo jiné motivační pro zvýšení dostupnosti bydlení pro určené skupiny společnosti. „V programech však nebyly stanoveny ukazatele, podle kterých by bylo možné hodnotit účinnost poskytovaných podpor a dopad na vymezené cílové skupiny, ale byly stanoveny pouze technické parametry, jako například počet postavených bytových jednotek,“ poznamenal Dohnal. MMR a fond bydlení prý nevytvořily mechanismus, který by jim umožnil zjistit, zda podpořené nájemní byty skutečně využívá cílová skupina.

František Dohnal
František Dohnal
Více fotek
  • František Dohnal autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1292/129198.jpg
  • Ministerstvo pro místní rozvoj autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1877/187667.jpg