Rozvojové země trápí hlad nejméně za 15 let

Řím - Nedostatek jídla trápí čím dál míň lidí - letos poprvé za 15 let klesl počet hladovějících. Po celém světě jich je 925 milionů, počet lidí trpících hladem přitom sestoupil z loňského čtyřicetiletého maxima 1,02 miliardy. Podle zprávy Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) k tomu přispělo zlepšení globální ekonomiky a nižší ceny potravin. Většina podvyživených žije v rozvojových zemích, kde tvoří 16 procent populace.

Proti loňským 18 procentům hladovějící populace v rozvojových zemích se sice jedná o zlepšení, FAO však upozornila, že to stále zaostává za plněním cíle OSN. Ta si předsevzala snížit počet podvyživených v rozvojových zemích ze 20 procent na počátku 90. let minulého století na deset procent do roku 2015. OSN by měla plnění rozvojových cílů hodnotit na valném shromáždění organizace, jehož konání je naplánováno na příští týden.

Téma hladu a potravinové bezpečnosti se navzdory poklesu počtu hladových s novou vlnou růstu cen obilí, hladovými bouřemi v Mozambiku a Egyptě a neúrodou v Rusku dostává opět světové pozornosti. FAO kvůli růstu cen a zákazu vývozu obilí z Ruska svolala mimořádné zasedání svého mezivládního výboru pro obilí na 24. září.

FAO:

„Vlády by měly povzbuzovat zvýšení investic do zemědělství, rozšiřovat sociální záchranné sítě a podpůrné programy a posilovat příjmové aktivity venkovské a městské chudiny.“

V letošním roce vzrostly ceny obilí o několik desítek procent, stále však jsou proti rekordům z roku 2008 méně než poloviční. Podle FAO je celková světová situace v dodávkách a zásobách přiměřená, organizace však vyzývá vlády k zajištění bezpečnější budoucnosti.

Čísla popisující stav podvyživených ve světě se zvyšují více než deset let a loni se kvůli ekonomickému propadu a vysokým cenám potravin dostaly na maximum. O letošní zvrat se zasloužilo zlepšení přístupu k potravinám díky oživení z krize a poklesu cen po dvou letech vysokých sklizní. Letos sice produkce obilovin klesne, i přesto ale bude třetí nejvyšší v historii.