Budvar bude muset zřejmě znovu bojovat o značku Bud u soudu EU

Brusel - Spor českého pivovaru Budějovický Budvar a amerického Anheuser-Busch o značku Bud se nejspíš vrátí k nejvyššímu soudu EU v Lucemburku. Podle generálního advokáta Soudního dvoru EU by měl soud vyhovět kvůli procedurálním chybám stížnosti Američanů a celý případ opět projednat. Před necelými dvěma lety ve sporu Budvar zvítězil.

Stanovisko generálního advokáta Pedra Cruze Villalóna sice není konečné, ale soud se jím v drtivé většině případů řídí. „Stanovisko generálního advokáta jsme zatím nestihli prostudovat, a proto se k němu nebudeme v této chvíli vyjadřovat. Vyčkáme na rozhodnutí soudního dvora EU, který se doporučením generálního advokáta nemusí řídit,“ uvedl mluvčí Budvaru Petr Samec. Právní válka mezi oběma pivovary tak bude nejspíš pokračovat.

Budvar a Anheuser vedou od roku 2000 přes 100 právních sporů

Současný případ se týká registrace značky Bud u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, o níž žádal americký pivovar. Budvar registraci značky piva, která podle něj evokuje místo, kde se budějovické pivo vyrábí, napadl, ale úřad jeho výhrady odmítl. Budějovický pivovar se poté obrátil na soud EU v Lucemburku, který jeho žalobě v prosinci roku 2008 vyhověl. Anheuser-Busch i Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu přitom argumentují, že český podnik neprokázal skutečné užívání označení původu „Bud“ v oblasti obchodu.

Pokud by americký pivovar registraci získal, vedlo by to zřejmě ke zvýšení počtu sporů mezi oběma firmami na území Evropské unie. V některých zemích je totiž označení Bud chráněno jako zeměpisné označení nebo ochranná známka ve prospěch Budvaru. Anheuser-Busch by teoreticky mohl napadat ochrannou známku Budvar v zemích Evropy, protože by tvrdil, že klíčovým slovem a značkou je Bud a Budvar jen jeho napodobeninou.

Budějovický Budvar
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24