Ministerstvo zatrhlo zvýšení výroby oceli v ArcelorMittal

Ostrava – Ocelárna ArcelorMittal v Ostravě se modernizovat nebude. Proti se totiž postavilo ministerstvo životního prostředí, plánovaná rekonstrukce zařízení na odlévání oceli by totiž podle něj znamenala i rozšíření výroby a fakticky další zhoršení tamního ovzduší. Radost tak mají hlavně obyvatelé přilehlých obcí.

Huť chtěla rekonstrukcí jednoho ze zařízení na plynulé odlévání oceli zvýšit její produkci na 1,4 milionu tun za rok. V ostatních dvou zařízeních by však výrobu snížila, proto by ročně vyráběla stejné množství oceli: 3,6 milionu tun za rok.

Přestože většina orgánů, která se k investici vyjadřovala, k ní neměla námitky, ministerstvo vydalo nesouhlasné stanovisko. Jako hlavní důvod uvedlo zvýšení emisí prachu a škodlivých látek. Instalací zařízení pro vakuové odplynění oceli včetně zařízení pro zavážení přísad a zvýšením výkonu zpracovávané oceli v pánvové peci číslo 1 by došlo k navýšení emisí tuhých znečišťujících látek o 6,4 tuny za rok a oxidu uhelnatého o 102,6 tuny za rok.

Podle serveru Lidovky.cz by hutí navržená kompenzační opatření vedla pouze k omezení emisí prachových částic. „I minimální zvýšení emisí uvedených látek je v daném území nepřijatelné a v rozporu s platnou legislativou. Souhlasné stanovisko by ještě prohloubilo současný nezákonný stav,“ uvedla v rozhodnutí ministerstva ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí Jaroslava Honová.

Ministerstvo dále upozornilo na zvýšená rizika úmrtnosti a nemocnosti v ostravských obvodech Radvanice a Bartovice, které jsou nejvíce postiženy nadlimitními koncentracemi zdraví poškozujících látek z provozu ocelárny. „Celkové karcinogenní riziko v posuzované lokalitě je možné dle studie vlivů na veřejné zdraví pokládat za vysoké a nepřijatelné, což ministerstvo životního prostředí považuje za rozhodující důvod pro vydání nesouhlasného stanoviska,“ dodala Honová.

Hutní podnik Arcelor Mittal
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24