Rozpočtový výbor podpořil návrh státního závěrečného účtu

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům vzít na vědomí státní závěrečný účet za loňský rok. Současně doporučil schválit také způsob vypořádání loňského schodku 192,4 miliardy korun, téměř 186 miliard z něj maji pokrýt emise dluhopisů. Sněmovní výbory doporučily schválit téměř všechny kapitoly, výjimkou byl kontrolní výbor, který přerušil jednání o hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu. Od prezidenta úřadu Františka Dohnala si vyžádal doplňující informace.

Kontrolní výbor se nad závěrečným účtem Nejvyššího kontrolního úřadu znovu sejde 30. září. Sněmovna by o závěrečném účtu měla rozhodovat na schůzi, která začne příští úterý.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni se schodkem 192,4 miliardy
korun při příjmech 974,6 miliardy korun a výdajích 1167 miliard korun. Se
schodkem 26 miliard korun loni hospodařily i obce, města a kraje.

Ministerstvo financí v návrhu státního závěrečného účtu informuje také o tom, že objem nedoplatků všech druhů daní loni vzrostl na víc než 167 miliard korun. Na tomto vývoji i na neúspěšnosti jejich vymáhání se negativně projevilo zpomalení ekonomiky. Narostl třeba počet poplatníků, u kterých úřad vymáhal dlužné daně poprvé, i když v minulosti platili bez problémů. Stát loni vymáhal 68 miliard korun, ale podařilo se mu dostat jen k šesti miliardám.