Nejkvalitnější život mají obyvatelé Hradce Králové

Praha - Žebříček českých měst, který hodnotí kvalitu života, ovládl Hradec Králové, následovaný Prahou a Pardubicemi. První desítku dále obsadila ještě tři jihočeská města Písek, České Budějovice a Tábor, doplněna o Plzeň, Mladou Boleslav, Brno a Havlíčkův Brod. Výsledky vyplývají ze studie společnosti MasterCard, která hodnotila 50 největších českých měst.

Ukazateli, jimiž byla hodnocena kvalita života, se staly míra nezaměstnanosti, počet ekonomických subjektů na tisíc obyvatel, dostupnost k nejbližší dálnici nebo rychlostní komunikaci v minutách, počet vlakových dálkových spojů, podíl uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce déle než 12 měsíců, cena nájemného bytu 3+1, naděje na dožití u mužů a žen, počet zjištěných trestných činů obecné kriminality, množství tuhých emisí a dostupnost a rozloha zelených ploch.

Hradec Králové překonal Prahu

Video Reportáž Jana Spilky
video

Reportáž Jana Spilky

Hradec Králové dosáhl ve čtyřech z 11 ukazatelů lepších výsledků než Praha, která skončila druhá v pořadí. Hradec má velmi dobré výsledky v ukazatelích nezaměstnanosti či dopravní dostupnosti, uvádí studie. V jeho okrese mají také muži narození v letech 2004 až 2008 nejvyšší naději na dožití. Město také bylo díky rozmanité ekonomické struktuře poměrně málo zasaženo ekonomickou krizí.

Podle náměstka hradeckého primátora Martina Soukupa je úspěch Hradce v anketě výsledkem mnohaleté práce celého města: „Byl bych rád, aby si lidé více uvědomili, že Hradec Králové je sice město poměrné drahé, ale na druhou stranu je to město čisté a bezpečné.“ Obyvatelé Hradce podle něj nyní nejvíce kritizují systém parkování, který na základě třicetileté koncesní smlouvy od roku 2007 provozuje soukromá společnost ISP. „Podnikáme kroky, aby bylo možné celý systém doladit a zpříjemnit pro obyvatele,“ podotkl.

ředitel kanceláře MasterCard Europe pro ČR Pavel Javorský

„Hradec Králové vykázal téměř ve všech ukazatelích velmi dobré výsledky, což mu vyneslo první místo v žebříčku kvality života. Celkově žebříček ovládl Jihočeský kraj, protože všechna jeho hodnocená města skončila v první desítce nejlepších měst.“

Praze uškodila vysoká kriminalita či drahé bydlení

Česká metropole dominuje v ekonomických ukazatelích. Je zde jednoznačně nejlepší situace na trhu práce, což úzce souvisí i s dalším ukazatelem, počtem ekonomických subjektů na 1000 obyvatel. Ve všech těchto ukazatelích zaujímá Praha první místo mezi hodnocenými městy. Naopak nejhorší postavení ze všech hodnocených měst má v indexu hodnotícím kriminalitu či cenovou dostupnost bydlení. „Kromě toho, že je Praha ekonomickou jedničkou, tak je také centrem kriminality a je zde také velmi vysoká cena bydlení,“ upozornil Milan Damborský z Katedry regionálních studií VŠE.

Poměrně dobrou situací na trhu práce se stejně jako Praha vyznačují Pardubice. Město má zároveň výhodnou polohu z hlediska napojení na evropskou železniční síť, což mu vyneslo druhé místo v indikátoru, který hodnotí počet mezinárodních železničních spojů.

Překvapení: Havlíčkův Brod

Podle ředitele kanceláře MasterCard Europe pro ČR Pavla Javorského bylo velkým překvapením umístění Havlíčkova Brodu, který je třetím nejmenším hodnoceným městem: „Nechal za sebou řadu velkých a krajských měst a probojoval se na deváté místo.“

Studie ale zároveň ukázala, že stále větší rozdíly jsou nejen mezi jednotlivými městy, ale i samotnými regiony. „Stále více nám zaostává Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj a myslím si, že by bylo na místě více regionalizovat veřejnou podporu,“ prohlásil Damborský.

„Ministerstvo pro místní rozvoj obnovilo činnost programu pro podporu hospodářsky slabých a postižených regionů. Byly vybrány projekty, které jsou financovány z těchto regionů,“ uvedl vedoucí oddělení regionálního rozvoje ministerstva Josef Vlk. Na uspokojení všech žádostí ale resort nemá peníze. Po znovuotevření programu na pomoc třech nejslabších krajů žádosti převýšily vyčleněné peníze pětinásobně

Realizaci projektu provedl MasterCard ve spolupráci s VŠE v Praze a Sdružením Czech Top 100. V rámci studie byla města hodnocena ze tří hledisek, a to ekonomické kondice, rozvojových projektů realizovaných v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010 a podle kvality života. V žebříčku ekonomické kondice měst, který hodnotil jejich majetkovou a rozpočtovou odpovědnost, obsadily první místo Teplice.

Podzim v Praze
Podzim v Praze
Více fotek
  • Podzim v Praze autor: ČT24, zdroj: Pražská informační služba http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1850/184995.jpg
  • Pardubický magistrát autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1848/184787.jpg
  • Havlíčkův Brod zdroj: realit.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1947/194667.jpg