Zaměstnanost se nevrátí na předkrizovou úroveň dřív než za pět let

Ženeva - Celosvětová zaměstnanost se za současné situace dostane na úroveň před krizí nejdříve v roce 2015. Uvedla to ve své pravidelné zprávě World of Work Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta tak prodloužila o dva roky svůj předchozí výhled, který počítal s návratem zaměstnanosti na úroveň před krizí v roce 2013. Celkem bude potřeba podle organizace vytvořit 22 milionů pracovních míst - 14 milionů v bohatých zemích a osm milionů v rozvojových.

Světová ekonomika začala znovu růst a signály oživení pracovního trhu jsou povzbudivé zvláště v rozvíjejících se ekonomikách Asie a Latinské Ameriky. „Přes tyto výrazné zisky se na obzoru objevily mraky a výhled se v mnoha zemích výrazně zhoršil,“ uvedla Mezinárodní organizace práce ve své pravidelné zprávě.

Od začátku krize zaniklo ve světě 30 až 35 milionů pracovních míst. ILO očekává, že v letošním roce bude bez práce 213 milionů lidí a míra nezaměstnanosti bude činit 6,5 procenta.

Vysoký počet nezaměstnaných by mohl přinést sociální napětí. Ve 35 zemích, ze kterých má ILO k dispozici podrobnější údaje, je téměř 40 procent uchazečů bez práce více než jeden rok. Nepřiměřeně vysoká nezaměstnanost panuje mezi mladými lidmi. Sociální nepokoje spojené s krizí se už objevily nejméně ve 25 zemích.

Podle průzkumu ILO ve více než třech čtvrtinách z 82 zemích se lidé domnívají, že kvalita jejich života a životní úroveň se loni ve srovnání s rokem 2006 zhoršila. Spokojenost s prací klesá i u těch, kteří ji mají. ILO proto varuje vlády, aby nerušily opatření na stimulaci ekonomik v době, kdy je oživení stále slabé.

ILO doporučuje

tři politiky, které mají vést k tvorbě pracovních míst a povzbuzení trhu práce:

  • Aplikovat kombinaci aktivních přístupů k trhu práce včetně sdílení pracovních míst se zacílením na zranitelné skupiny, jako jsou například mladí lidé
  • Těsněji propojit mzdy s produktivitou
  • Provádět reformy finančního sektoru, které mají zajistit přelití úspor do produktivních investic
Nezaměstnanost v EU
Nezaměstnanost v EU