Unie nakonec hedgeové fondy přiškrtí

Lucemburk - Regulace hedgeových fondů zřejmě brzy vstoupí v platnost. Podle diplomatického zdroje ČTK ji dnes definitivně schválili ministři financí Evropské unie. Až dosud bránily dohodě spory Francie a Británie kvůli zacházení s fondy působícími mimo Evropskou unii. I když konečný kompromis ještě musí posvětit Evropský parlament, neočekávají se větší problémy při hlasování.

Podle představ Francie, Německa a některých dalších států měly fondy, které využívá především bohatší klientela a obyčejnému investorovi jsou prakticky nepřístupné, žádat o povolení k činnosti v jednotlivých členských státech EU.

Ovšem tento bod se stal zdrojem nejzásadnějších rozporů. Evropský parlament i Evropská komise navrhovaly, že by fondům mělo stačit jen povolení v jedné zemi, které by bylo následně platné pro celou evropskou sedmadvacítku. Tento postup ministři financí nakonec schválili, i když aplikovali určité výjimky.

Zásadní regulace neobstála

V podstatě byl postoj komise a parlamentu totožný se stanoviskem Velké Británie, kde působí 80 procent evropských hedgeových fondů, a rovněž s názorem Česka. Mezi Čechy panovaly obavy, že by regulace v podobě, kterou prosazují Paříž a Berlín, diskriminovala jejich investory.

Spojené státy, působiště největších světových hedgeových fondů, se totiž brání tomu, aby uzavíraly bilaterální smlouvy s malými zeměmi. Teoreticky tak čeští investoři mohli ztratit možnost investovat do hedgeových fondů mimo Evropskou unii a na výběr by měli jen ty evropské.

Podle konečného kompromisu dostanou fondy povolení pro celou Evropskou unii. Nicméně zavedení této praxe bude trvat několik let, během nichž budou jednotlivé státy moci stopnout povolení pro fond.