Může nás o podporu v nezaměstnanosti připravit exekuce?

Praha - Podpora v nezaměstnanosti je nevysychající studnicí dotazů. Zajímají nás lhůty s výplatou spojené, zajímají nás ale také možnosti, jak o podporu, nebo o její část můžeme přijít. Zdaleka přitom neplatí, že podpora v nezaměstnanosti je sociální dávkou jistou, se kterou můžeme počítat za každých okolností.

Podporu v nezaměstnanosti si můžeme nechat vyplácet jak na účet, tak i přímo (např. poštou). Ze zákona není stanoveno konkrétní datum v měsíci, kdy všechny úřady práce musí vyplatit tuto dávku, pro bližší informace je vždy nutno ptát se dotyčných pracovníků na konkrétním úřadu, jaká je tamní zvyklost. Můžeme využít i informací místních úřadů práce, které nalezneme na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. V případě jakýchkoli nesrovnalostí (dávka se opozdí apod.) znovu doporučujeme obrátit se na místně příslušný úřad práce.

Mohou nás však potkat některé nemilé nepříjemnosti. Například, že na náš účet dorazí menší částka, než jsme očekávali. Může to být sice způsobeno administrativní chybou, ale také nemusí. Stejně tak dobře se totiž mohlo stát, že část podpory v nezaměstnanosti byla exekuována.

Podpora v nezaměstnanosti je totiž příjmem jako každý jiný. Nezaměstnaný musí plnit povinnosti zákonem předepsané (nahlásit se na místně příslušný úřad práce, pravidelně tam docházet, aktivně vyhledávat zaměstnání atd.), za jejichž řádné plnění mu je podpora vyplacena.

Na podporu se ale nevztahují žádná speciální omezení bránící exekuci. Pokud má věřitel v rukou vykonatelné rozhodnutí vybízející k takovému kroku, může exekutor sáhnout i na podporu v nezaměstnanosti stejně tak jako na klasickou mzdu či plat (ale také na nemocenskou, ošetřovné, důchod, mateřskou atd.). Podpora v nezaměstnanosti je exekuovatelná do stejné výše jako mzda – exekutor tak může zabavit peníze až do částky životního minima a nezbytných nákladů na bydlení.

Rada na závěr je jednoduchá: v případě jakýchkoli nesrovnatelností s výplatou podpory v nezaměstnanosti a s její výší vždy nejprve komunikujme s příslušným úřadem práce, nehledejme v něm a priori viníka a nepřítele.

V Česku přibývá měst a obcí, které chtějí začít vymáhat dluhy vlastními silami.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24