Ombudsman: Nižší podpora pro lidi, co dají výpověď, je nespravedlivá

Brno - Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský dnes odmítl zamýšlené snížení podpory v nezaměstnanosti lidem, kteří skončí dohodou či dají výpověď. Novinka je součástí takzvaného sociálního balíčku, který mají poslanci projednat na aktuální schůzi a jímž chce vláda ušetřit. Podle Varvařovského by však nižší podpora postihla například lidi, kteří se v práci cítí šikanováni a odejdou kvůli tomu.

Novela navrhuje snížení podpory v nezaměstnanosti lidem, kteří poslední zaměstnání skončili „bez vážného důvodu“ sami nebo dohodou. Měli by dostávat 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Dnes činí podpora první dva měsíce 65 procent, další dva měsíce 50 procent a zbytek doby 45 procent.

„Všichni, kdo sami ukončí zaměstnání, například i tehdy, cítí-li se šikanováni, ale netroufají si zaměstnavatele žalovat, budou tedy znevýhodněni,“ uvedl Varvařovský. Tito lidé na tom budou hůř než ti, kteří třeba byli propuštěni pro opakované méně závažné porušování pracovní kázně.

Ombudsman zdůraznil, že lidé v práci často končí kvůli tomu, že se tam překračují předpisy. Protože je to obtížně prokazatelné, raději odejdou, než by se soudili. „Není ani neobvyklé, že zaměstnavatel dokonce vyvíjí na zaměstnance tlak k uzavření dohody o ukončení pracovního poměru a řeší tím své vlastní problémy,“ uvedl Varvařovský. Upozornil, že tuto část zamýšlené novely doporučila vypustit i Legislativní rada vlády.