Havárie v Mexickém zálivu vyjde BP dráž, zaplatí 40 miliard dolarů

Londýn - Havárie ropné plošiny Deep Horizon vyjde těžební koncern BP o 7,7 miliardy dráž, společnost nově odhaduje celkové náklady na likvidaci škod na 39,9 miliardy dolarů. Ve třetím čtvrtletí BP vydělala přes 5,5 miliardy dolarů, což je lepší výsledek, než čekali analytici. Pokud by se ale braly v úvahu i veškeré náklady, které firmě vznikly v souvislosti s havárií, výsledek už by byl mnohem horší.

BP je podle loňského objemu těžby největší ropnou společností na světě, která není v majetku státu. Klíčový ukazatel tvorby zisku, který zohledňuje náklady na obnovu polí, dosáhl 1,8 miliardy dolarů, a meziročně se tak snížil o 63 procent. Je to však lepší výsledek než ve druhém čtvrtletí, kdy měla BP ztrátu zhruba 17 miliard dolarů.

„Nejistota tu určitá je, protože společnost se musí vyrovnat s náklady na zastavení a likvidaci úniku ropy a také musí vyplatit odškodnění a samozřejmě se musí starat o svoji další činnost. Myslím, že provádí bezpečnostní opatření, aby se už podobná katastrofa nikdy neopakovala,“ říká obchodník společnosti ETX Capital Manjo Ladwa.

Havárie v Mexickém zálivu se stala 20. dubna, kdy explodovala ropná plošina Deepwater Horizon. Tu měla BP pronajatou, je ale vlastníkem vrtu Macondo, na který byla plošina napojena. Ropa, která z poškozeného vrtu zhruba tři měsíce unikala, v oblasti způsobila rozsáhlé škody. Odhad škod po havárii firma nyní zvýšila kvůli problémům, s nimiž se setkala ve snaze zakonzervovat poškozený vrt. To trvalo déle, než BP čekala.