Česká republika je v žebříčku obtížnosti podnikání na 63. místě

Washington – V žebříčku Doing Business 2011, který sestavuje Světová banka ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) a který udává, jak je těžké v dané zemi podnikat, obsadila Česká republika 63. místo. Oproti minulému roku tak poskočila o devatenáct míst, což je největší skok ze všech 183 hodnocených zemí. Navzdory zlepšení ale Česká republika zůstává daleko za Slovenskem a vede si skoro nejhůře z celé Evropské unie.

Česká republika zjednodušila zdanění práce a snížila příspěvky, které zaměstnavatelé odvádějí na sociální zabezpečení. Jednodušší než dříve je také celý insolvenční proces. Zahájit podnikání ale tak snadné není a Česká republika obsadila až 130. místo ze zmíněných 183. V problematice vydávání stavebních povolení Česká republika skončila ještě v první polovině žebříčku.

Celkově se nejlépe zlepšilo podnikatelské prostředí v Kazachstánu

Video V Česku se podniká lépe než loni
video

V Česku se podniká lépe než loni

Oficiální zpráva Světové banky

„Ekonomiky nejvíce zasažené finanční krizí, především ve východní Evropě, se v posledním roce zaměřily na reformu regulatorního rámce, aby malým a středním podnikům usnadnily tvorbu pracovních příležitostí.“

Zpráva upozorňuje především na Kazachstán, který se neposunul o tolik příček, jako Česká republika, ale patří mu prvenství z hlediska celkového zlepšení základních parametrů. V Kazachstánu jsou nyní lepší podmínky pro zahájení podnikání, snáze se získává stavební povolení, zlepšila se rovněž ochrana investorů a jednodušeji se obchoduje se zahraničím.

V desítce zemí, které za poslední rok učinily největší pokrok z hlediska usnadnění podnikání, je vedle České republiky i Tádžikistán a Maďarsko. Z východoevropských zemí Evropské unie si nejlépe vede Estonsko, které udrželo 17. příčku, do prvních 25 zemí se dostala Litva. Za posledních pět let podmínky pro podnikání zlepšilo celkem 85 procent zemí, které jsou v žebříčku.

Zpráva Doing Business hodnotí země podle toho, jak podnikání regulují a jaké dopady mají zákony té které země na činnost firem za celou dobu jejich trvání. Významnou roli tedy hraje nejen to, jak snadné nebo obtížné je firmu založit, ale i to, jak složité je podnikání ukončit. V úvahu se v této zprávě ale zdaleka neberou všechny faktory, které mají na podnikání vliv. To je například makroekonomická stabilita, rozšíření korupce, úroveň finančního systému či kvalifikace zaměstnanců.